Menüü

Uudised

09:47 06. juuni 2022

Valga Muuseumi arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Muuseumi arengukava eelnõu aastateks 2023-2028.

Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee ja Valga Muuseumi veebilehel www.valgamuuseum.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 1. juunist kuni 14. juunini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 14. juunini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arengukava 2023-2028 eelnõuga saab tutvuda SIIN.

 

 

Ava ostukorv