Menüü

Muuseumitunnid

2023/2024

Ootame õpilasi osalema Valga Muuseumi haridusprogrammis. Pakume näitustega seotuid, hooajalisi ning jooksvalt tellitavaid muuseumitunde, mis tutvustavad Valgamaa ja Eesti ajalugu, loodust ning kultuuripärandit. Väga oodatud on ka kõik ettepanekud uute programmide loomiseks ja hetkel pakutavate täiendamiseks.

Grupi suuruseks on 5-25 õpilast. Tundidesse palume registreerida vähemalt 5 tööpäeva varem. Täpsem informatsioon ja tellimine e-posti aadressil: priit@valgamuuseum.ee. Tunnid toimuvad eesti keeles. Vajadusel organiseerib tõlke tellija.

Programmi läbima ootame õpilasi koos saatva õpetajaga. Hind 2€/õpilane.

 


HOOAJALISED: 

 

Maailmahariduskuu (oktoobris)

Sihtgrupp: 
Kestus:

Tunni sisu:


Hakkame santima!

Jõulutunnid

Vastlatunnid

Lihavõttetunnid 

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 60 - 90 minutit

Tunni sisu: räägime kommetest, mängime ja meisterdame.

 


PÜSIVALT PAKUTAVAD:

 

Muuseumis on vahva!

Sihtgrupp: lasteaiarühmad (lapsed vanuses 2 - 6 a) ja 1. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: muuseumitund põnevate vahepaladega - lapsed tutvuvad muuseumiga läbi mängude ja aktiivse tegevuse, osalejad mõistavad, kuidas muuseumis kui avalikus ruumis käituda, areneb koostöö- ja kuulamisoskus. Laps kuulab ja mängib kaasa. Tähelepanumängus kontrollitakse saadud uusi teadmisi.

 


Linaluu heategu 

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Kuulame eesti muinasjuttu ning õpime tundma vanu töövõtteid ning esemeid. Arutleme linataime tähtsuse üle endisaegsete inimeste elus.

 


Ajalooallikad - mis need on?

Sihtgrupp: 5. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpitakse tundma erinevaid ajalooallikaid ning muuseumi kui kohta, kus neid säilitatakse. Tunnis näidatakse ka mõningaid huvitavamaid eksponaate Valga Muuseumi kogudest. Tutvume muuseumi hoidlas asuvate esemete ja hoiutingimustega.

 


Arheoloogia on lahe

Sihtgrupp: 6. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: sissejuhatus arheoloogiasse, olulisimad Valgamaalt pärit arheoloogilised leiud, elu muistses linnuses.

 


Kuldne keskaeg

Sihtgrupp: 1. - 9. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Räägime keskajast - kuidas inimesed riides käisid, kuidas aega veetsid, kuidas nad muusikat tegid, mis pillidel mängisid. Näha saab vanu flööte ja proovime nendel ka mängida.

 


Paju lahing

Sihtgrupp: 5.-9. klass
Kestus: 45 min 

Tunni sisu: Räägime Paju lahingust, Vabadussõja kangelasest Julius Kuperjanovist, sõjameeste varustusest jm.

 


Valga kui raudteelinn

Sihtgrupp: 8. - 9. klass, sobilik ka gümnaasiumiastmele
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunnis jälgitakse Valga linna arengut 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Vähemal määral tuleb juttu ka Eesti linnade üldisest arengust antud perioodil. Tutvustatakse Eesti kitsarööpmelist raudteevõrku. Tunni teisel poolel diskuteerime raudteede olukorra üle tänases Eestis. Tunni lõpetuseks täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.

 


Talurahva tööriistad

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, sobib kasutada ka meeldetuletuseks gümnaasiumiastmele.
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpime tundma vanu tööriistu, neid kirjeldama ning vanust määrama. 

 


Elu-olu Valgas Saksa okupatsiooni ajal 1941 – 1944

Sihtgrupp: 9. klass, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Tunnis tutvume tavalise inimese toimetulekuga raskeil sõja-aastail. Jälgitakse, kuivõrd jõudis otsene sõjategevus Valga linna ja maakonda, millised piirangud siin sisse seati, kuidas Saksa sõdurid suhtusid tavalistesse kohalikesse inimestesse ja kuidas viimased jällegi neid vastu võtsid jne. Tunnis näidatakse ka sõja-aastatest pärinevaid tarbeesemeid Valga Muuseumi kogudest. Tunni lõpus täidame töölehe.

 


Raha paneb rattad käima

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Ülevaade panganduse tekkest Valgamaal ja Valga pankadest. 

 


Lapsed - elu enne ja nüüd​

Sihtgrupp: 1.-9. klass
Kestus: 60 minutit

Tunni sisu: Õpilased saavad ettekujutuse lapsepõlvest, samuti laste rolli ning elu-olu muutumisest 120 aasta jooksul. Teemadeks laste kohustused ja võimalused taluelu ajastul, laste hoidmise harjumuste muutumine ajas, muutused riietuse ja hügieeni valdkonnas, nõukogudeaegsed peretraditsioonid. Laulame ühiselt vanematüübilist hällilaulu ning arutleme gruppides laste ja noorte otsustusvõimaluste üle tänapäeval.

 


Loodusprogramm

Igaühel oma kodu

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja 1. klass
Kestus: 90 minutit

Tunni sisu: Loodusprogrammis saavad lapsed läbi mängude teadmisi Valgamaal elavatest loomadest. Õpitakse tundma tähtsamate loomarühmade esindajaid: metsasitikas, tiigikonn, arusisalik, nastik, mäger, põder, rebane jt. 

Programmi kestel kuulavad lapsed huvitavaid lugusid loomadest, saavad katsuda loomanahku, kaaluda põdrasarve, nuputada magnettahvli maastikupildi järgi, kus on loomade kodud, ja mängida.

Ava ostukorv