Menüü

Nõukogu

Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on Valga Muuseumil oma nõukogu.

19. jaanuari 2023. a korraldusega nr 1-1.3/26 kinnitas Valga Vallavalitsus Valga Muuseumi uue nõukogu koosseisu:

Cristo Kahro − nõukogu esimees;

Maarja Mägi – Valga Vallavalitsuse asevallavanem, aseesimees;

Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseum;

Esta Mets – Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon;

Ester Kukk – Valga Muuseumisõprade Selts;

Teresa Sale – Valga Vallavolikogu esindaja;

Lauri Drubinš –  Valga Vallavolikogu esindaja.

 

Ava ostukorv