Menüü

Uudised

29. november. 2023

Jõuluvanaga ekskursioonile!

Muuseumi jõulupakett: Ekskursioon Valga linnas koos jõuluvanaga.

🎅Kuupäevad: 16.12 – 22.12

⏰Kell: 11:00; 12:00;13:00;14:00;15:00;16:00;

Kestvus: 1h

Hind: grupile (kuni 20 inimest) 150.-

Ekskursioon algab muuseumi juurest ja viib külastajad läbi ajaloolise Valga kesklinna.

Ekskursiooni lõpetuseks pakub jõuluvana keskväljaku jõulupuu juures osalejatele sooja glögi ja piparkooke.

🎁Kingituste jagamine tellijaga kokkuleppel.

Registreeri: 766 8863; dzulia@valgamuuseum.ee või marju@valgamuuseum.ee

 

 

29. november. 2023

Põnev idamaine kontsert Valga Muuseumis

XXVIII Rahvusvaheline Festival ORIENT et OCCIDENT

Pöörlev universum

Kolmapäeval, 13. detsembril kl 18.00 Valga muuseumis

Osta pilet SIIN

Kavas pärsia klassikaline ja sufi muusika ning sellest inspireeritud meditatiivne pöörlemine

Mehran Mehrnia (Iraan) – tar, setar
Dariush Rasouli (Iraan) – ney
Arad Emamgholi (Iraan) – daf
Saile Johanna Langsepp – tants

23. november. 2023

Rookroonide õpitoad õpilastele

Rookroonid – UUT ja Vana

Pärast mihklipäeva, mil põllutööd olid lõppenud, sai alustada tubaste töödega. Õnneks on ka tänapäeval säilinud komme asju ise oma kätega teha, seda eriti advendiajal, mil üks tähtis ettevõtmine on valmistumine Jõuludeks ja aastavahetuseks. Muuseumitunnis „Rookroonid – UUT ja VANA“ saavad lapsed külastada Rookroonide näitust koos kuraatoriga Urmas Veersaluga. Kes annab ülevaate kroonide valmistamise ajaloost ja levikust nii Eestis kui teistes riikides. Lisaks näituse külastusele saavad lapsed osaleda töötoas, kus valmistatakse ühiselt üks suur rookroon ja igaühele väike rookroon klassi ning kodu kaunistamiseks. Tundides osalemiseks vajalik eelnev registreerimine. Täpsem info on kirjas postril.

23. november. 2023

 Haridusprogramm "Postkaart postiga"                                   

Vanade postkaartide saatus on olnud erinev. Mõndagi neist on hoitud kui kallist mälestuseset siidipaberi sees, aga neid anti ka lastele mängimiseks, hävitati ise kolimise käigus või läksid need sõja ajal kaduma. Muuseumitunnis „Postkaart postiga“ vaatame lastega vanu postkaarte läbi aegade, räägime posti ja side rolli olulisusest ühiskonnas ning õpime vormistama kirjaümbrikku. Tundides osalemiseks vajalik eelnev registreerimine. Täpsem info kirjas postril.

16. oktoober. 2023

VII Eesti - Läti ajalookonverents

7. novembril 2023 algusega kell 10.30 toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses VII Eesti-Läti ajalookonverents „Janis Cimze seminari rollist Eesti ja Läti kultuuri- ja haridusloos".

2024. aastal täitub 210 aastat  seminari asutaja ja esimese juhataja Janis Cimze (1814-1881) sünnist.

Ta juhtis suure osa oma elust Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate seminari, neist 10 esimest aastat Valmieras (1839 - 1848) ja edasi Valgas (1849 - 1881). Seminaristid said lisaks kihelkonnakooliõpetaja kutsele siit koolist ka väga hea muusikalise hariduse, kuna Cimze ise oli väga hea organist ja rahvalaulude koguja. Ligi 50 tegutsemisaasta jooksul (1849-1890) said Cimze seminarist oma hariduse 400 läti soost ja 100 eesti soost tulevast koolmeistrit, köstrit, heliloojat, kirjanikku, kirikuõpetajat, ühiskonnaelu tegelast jne.

Cimze seminari tähendust Eesti ja Läti kultuuri ja hariduselu arengule alates 19. sajandi teisest poolest - 20. sajandi algusest on raske üle hinnata. Enamus seminari lõpetanutest asusid üle Eesti (samuti üle Läti) tööle kohalike kooliõpetajatena. Lisaks sellele said paljudest cimzelastest tuntud koorijuhid, heliloojad, kirjanikud, ühiskonnaelu tegelased, kirikuõpetajad, pastorid jne. Mainigem siinkohal Carl Robert Jakobsoni , Ado Grenzsteini, Aleksander Eduard Thomsoni , Joosep Kappi, Friedrich August Saebelmanni , Aleksander Kunileid-Saebelmanni , Aleksander Lätet, Andreas Erlemanni , Anton Jürgensteini jt. Nende kõigi puhul on tegu nimedega, kes laiemat tutvustamist ei vaja. Cimzelased andsid tubli panuse viljaka pinnase ettevalmistamiseks ka Eesti ja Läti iseseisvumisele 20. sajandi algul

Sündmus on suunatud kohalikule kogukonnale, kodu-uurijatele, õpilastele, üliõpilastele – kõigile, kes tunnevad huvi Eesti ja Läti ajaloo vastu.

Esinevad tunnustatud lektorid nii Eesti kui Läti ülikoolidest ja muuseumitest. Konverentsi töökeelteks on eesti ja läti keel (sünkroontõlge). Konverentsil osalemine on tasuta. Sündmust toetavad Valga Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital.

Konverentsile on vajalik registreerimine:

https://forms.gle/o1mdgs16i1B9fwAN9

 

Päevakava:

10.30 – 11.00 Kogunemine ja registreerimine. Kohvilaud.

11.00 – 11.15 Avasõnad. Valga Muuseumi direktor Neeme Punder;  

                       Christine Nashniece, Läti Vabariigi suursaadik Eestis;

                       Lauri Drubinš, Valga vallavolikogu esimees;

                       Gita Avote,Valka kihelkonnaduuma esimees;

11.15 – 11.55 Dr hist Gvido Straube (Läti Ülikool)  „Cimze seminar, talurahvaharidus ja rahvuslik liikumine Lätis“

 11.55 – 12.35 Pofessor Marju Lauristin (Tartu Ülikool) „Laulupeotraditsiooni tähendus ja jätkusuutlikkus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.35 – 13.15 Ligita Drubina (Valka Koduloomuuseum) - Jānis Cimze kasvandikud – hilisemad silmapaistvad läti kultuuritegelased"“

 13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 14.55 PhD Anu Raudsepp (Tartu Ülikool) „Cimze seminari tähendusest Eesti pedagoogika ajaloos“

 14.55 – 15.35 Alo Põldmäe (Eesti Klaverimuuseum) – „Cimze seminarist võrsunud Eesti muusikaloo suurkujudest“

 15.35 – 16.15 Dr hist Tālis Vigo Pumpuriņš  (Vidzeme Kõrgkool) - „Janis Cimze portreedest“

 16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine

 

 

Moderaator: Anzori Barkalaja

 

 

 

 

24. oktoober. 2023

Rumeenia näitused

Diplomaatiliste fotode näitus

Eesti ja Rumeenia suhteid tutvustav näitus on pühendatud kahe riigi diplomaatiliste suhete sisseseadmise sajandale aastapäevale. Rumeenia tunnustas Eesti Vabariiki de jure 26. veebruaril 1921. See pani aluse riikidevahelistele diplomaatilistele suhetele.  Näitus on jagatud kahte perioodi: kahe maailmasõjavaheline periood ja aeg taasiseseisvumisest tänapäevani. Näituse on koostanud Rumeenia välisministeeriumi arhiiv koostöös Eesti välisministeeriumi arhiiviga, Eesti Rahvusarhiiviga, Rumeenia Suursaatkonnaga Tallinnas ja Eesti Suursaatkonnaga Bukarestis.

 

Brâncuși fotode näitus

26. oktoober avatakse Valga muuseumis Rumeenia modernistliku skulptori Constantin Brâncuși (1876– 1957) töödest fotonäitus. Maailmakuulsa modernistliku skulptori näituse toob Läänemaa pealinna Rumeenia Suursaatkond Eestis koostöös Haapsalu Linnavalitsuse ja Kultuurikeskusega. Brâncuși töötas enamuse elust Pariisis, Prantsusmaal. 1937. aastal kavandas ta oma sünnilinna lähedusse Targu Jius (Rumeenias) suurejoonelise skulptuuriansambli. Kolmest monumentaalsest tööst koosnev sümbolistliku sisuga ansambel koosneb avaral väljal kõrguvast, peaaegu 30 meetrisest "Lõpmatuse sambast" ning välja kõrval pargis paiknevaist "Suudluse väravast" ja "Vaikuse lauast".

19. oktoober. 2023

Tööpakkumised Valga Muuseumis!

Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridusjuhile 0,5 kohta

 

Eeldame

* kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetajaerialal;
* üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
* loovust, ettevõtlikkust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel;
* kohusetundlikkust ja usaldusväärsust;
* laste ja noortega töötamise kogemust;
* eesti keel valdamist kõrgtasemel;
* inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
* vene keele valdamist kõnes;
* väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
* projektide algatamise, kirjutamise ja juhtimise võimekust;
* tööülesannete täitmiseks vajalike  arvutiprogrammide kasutamise oskust;

Peamised ülesanded

* muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
* õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);
* koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevusse ja muudesse sündmustesse;

Muuseum pakub

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust;
* puhkust 35 kalendripäeva;

Dokumendid

Palume hiljemalt 6. novembriks 2023  saata aadressile neeme@valgamuuseum.ee järgmised dokumendid:

* CV;
* motivatsioonikiri

Lisainfo tel: 5079376, Neeme Punder

 

 

 

 

 

Valga Muuseum pakub tööd võimekale projektijuhile 0,5 kohta

 

Projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on arendusprojektide algatamine, projektitaotluste ettevalmistamine, erinevate projektide sujuva elluviimise tagamine ning rahvusvahelise koostöö arendamine.

Ootused kandidaadile

*kõrgharidus;
*praktilised oskused ja kogemused projektide elluviimisel, sealhulgas teadmised aruandluse ja teavitusnõuete osas;
*projektitaotluste koostamise kogemus;
*ülevaade Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest;
*baasteadmised raamatupidamisest;
*strateegiline ja loov mõtlemine;
*vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
*hea organiseerimisvõime ja oskus töötada meeskonnas;
*väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
*töö eeldab väga head eesti ja inglise keele oskust ning suhtlustasemel vene keele oskust koos erialase sõnavara valdamisega;

Muuseum pakub

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust;
* puhkust 35 kalendripäeva;

Dokumendid

Palume hiljemalt 6. novembriks 2023 saata aadressile neeme@valgamuuseum.ee järgmised dokumendid:

* CV;
* motivatsioonikiri

Lisainfo tel: 5079376, Neeme Punder

 

 

 

 

 

 

 

19. oktoober. 2023

Koolivaheaeg muuseumis!

Käes on selle õppeaasta esimene koolivaheaeg ja ilmad on sügiseselt märjad. Selleks, et lapsed saaks ka koolivaheaja oma sõpradega koos midagi vahvat ette võtta, on Valga muuseum välja mõelnud lastele kaheks päevaks erinevaid tegevusi. Oodatud on kõik koolilapsed.

Osalustasu on 10 eurot lapse kohta päevas.

 

Teisipäev 24.10.23

Kell 12-16.30

Mängime koos lauamänge,

Valmistame kanapastat ja küpsise maiust

Teeme sõbrapaela, mille iga laps saab endale kaasa võta

 

Reede 27.10.23

Kell 12.00-16.30

Vaatame koos suurelt ekraanilt filmi

Valmistame suupisteid ja snäkke

Päeva lõpetame muuseumis orienteerumisega

REGISTREERI: kristel.kolga@mail.com  või tel: 58298629/ 766 8863

 

 


Uudiste arhiiv
Ava ostukorv