Näitused

Kolmapäev
06
september september
Kell 16:00

Meeta Eliise Veigeli maalinäitus „Raiesmik"

 

Näitus on pühendatud kadunud metsadele.

„Raiesmik” suunab vaataja mõtisklema metsa üle. Kas Eesti, kui metsariik, suudab suure väärtusega õiglaselt ja õigesti majandada? Kas meie uhkus metsarohkuse üle jääb kestma ka pärast laiahaardelist ja rohket lageraiet?