Menüü

Hälli Kiigutaja

Näitusest

Näitus „Hälli kiigutaja“ kutsub kaasa mõtlema ja rääkima kõiki, kellel on huvi eesti rahva sünnilugude vastu. Oleme koostanud sünnipärimise kogumiseks küsimustiku ja teinud üleskutse kogumaks esemeid, mis on seotud raseduse, sünni ja lapse kasvatamisega. Küsimustiku leiab Valga Muuseumi kodulehelt. Kogume lisaks vanemale teabele ka jutte ja esemeid nõukogude ajast ja tänapäevast, et saadud tulemusi võrrelda ERM-is säilitamisel olevate materjalidega. Nii saame analüüsida, kuidas sünnitusega seonduv on viimase 100 aasta jooksul muutunud. Leiame, et see on ilus kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks, sest iga rahva ja rahvuse püsimise tagab häll – hoolitsemine pere, suguvõsa ja rahva hälli eest. Soovime austada hällide valmistajaid, emadust, isadust, ämmaemandaid, titeteki kudujaid ja hälli kiigutajaid ning säilitada infot sünniga seotud kombestikust tulevastele põlvkondadele. 

Näituse koostajad: Marju Rebane, Pikne Kama, Marit Külv ja Kristel Põldma.

Ava ostukorv