Menüü

Liina Reiman 130 ja Säde maja läbi aegade

X

Maja projekteeris esimene eesti kutseline arhitekt Georg Hellat (1870 -1943).

Liithoone 3-korruseline seltsimaja ning 4-korruseline hotellimaja ühinevad tervikuks vaatamata kujunduse erinevustele. Seltsimaja fassaadi keskel on sissetõmmatud külgedega aknad, liseenid, seinapinda vahetult jätkav juugendlik viil, kolmanda korruse kaarakende kohal lai murdjoonelise kontuuriga raamistus ning nende vahel palmettidega ehisvööt. Teise hooneosa lõpetab samuti viiluga ehitud neljas atikakorrus. Fassaadi keskosa ääristavad siin lamedad tahkärklid. Mõlemaid hooneid ühtlustab välisviimistlus, kus silekrohv vaheldub pritskrohviga Ühiskondlikult kaalutluselt on see ehitis kõrvutatav samal ajal ehitatud seltsihoonetega teistes Eesti linnades – Tartus, Pärnus Tallinnas ja Narvas.

Ava ostukorv