Menüü

Uudised

15:35 19. oktoober 2023

Tööpakkumised Valga Muuseumis!

Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridusjuhile 0,5 kohta

 

Eeldame

* kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetajaerialal;
* üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
* loovust, ettevõtlikkust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel;
* kohusetundlikkust ja usaldusväärsust;
* laste ja noortega töötamise kogemust;
* eesti keel valdamist kõrgtasemel;
* inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
* vene keele valdamist kõnes;
* väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
* projektide algatamise, kirjutamise ja juhtimise võimekust;
* tööülesannete täitmiseks vajalike  arvutiprogrammide kasutamise oskust;

Peamised ülesanded

* muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
* õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);
* koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevusse ja muudesse sündmustesse;

Muuseum pakub

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust;
* puhkust 35 kalendripäeva;

Dokumendid

Palume hiljemalt 6. novembriks 2023  saata aadressile neeme@valgamuuseum.ee järgmised dokumendid:

* CV;
* motivatsioonikiri

Lisainfo tel: 5079376, Neeme Punder

 

 

 

 

 

Valga Muuseum pakub tööd võimekale projektijuhile 0,5 kohta

 

Projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on arendusprojektide algatamine, projektitaotluste ettevalmistamine, erinevate projektide sujuva elluviimise tagamine ning rahvusvahelise koostöö arendamine.

Ootused kandidaadile

*kõrgharidus;
*praktilised oskused ja kogemused projektide elluviimisel, sealhulgas teadmised aruandluse ja teavitusnõuete osas;
*projektitaotluste koostamise kogemus;
*ülevaade Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest;
*baasteadmised raamatupidamisest;
*strateegiline ja loov mõtlemine;
*vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
*hea organiseerimisvõime ja oskus töötada meeskonnas;
*väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
*töö eeldab väga head eesti ja inglise keele oskust ning suhtlustasemel vene keele oskust koos erialase sõnavara valdamisega;

Muuseum pakub

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
* meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
* kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
* koolitus- ja arenguvõimalusi;
* paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust;
* puhkust 35 kalendripäeva;

Dokumendid

Palume hiljemalt 6. novembriks 2023 saata aadressile neeme@valgamuuseum.ee järgmised dokumendid:

* CV;
* motivatsioonikiri

Lisainfo tel: 5079376, Neeme Punder

 

 

 

 

 

 

 

Ava ostukorv