Menüü

Uudised

09:41 02. juuli 2020

Kahe muuseumi koostööna avatakse Valgas Eesti Kunstnikkude Ryhma näitus
 

8. juulil kell 16 avatakse Valga Muuseumis näitus „Pintsakud ja piibud. Sissevaade Eesti Kunstnikkude Ryhma“. Näitus on koostatud Tartu Kunstimuuseumi ja Valga Muuseumi koostööna.

EKRi näol on tegemist Eesti kunsti esimese avangardse rühmitusega, mis sarnaselt lääne eeskujudega manifesteeris moodsat kunsti ehk kubismi ja konstruktivismi kui ainuõiget loomesuunda. Samas nimetati kõike muud põlglikult tagurlikuks. Liikmed, kes oma loomingus suunda muutsid, ähvardati EKRist välja visata.

Kõik näitusele valitud teosed pärinevad Tartu Kunstimuuseumi maalikogust. Kuraator Kristlyn Liieri sõnul tegid EKR-i liikmed ka väga palju graafikat ning paar liiget väljendasid oma loomingut skulptuuris, ent näitus keskendub sel korral rühmituse liikmete maaliloomingule. Rühmitus loodi 1923. aastal ja tegevuskohaks märgiti küll Tartu, kuid mitu liiget (Friedrich Hist, Eduard Ole, Felix Randel ja Juhan Raudsepp) olid pärit Valgast ning omavahel koolivennad. Lisaks omati tihedaid suhteid Riiaga. Seetõttu sobib Valga Muuseum selle näituse eksponeerimiseks suurepäraselt.

Näitus on avatud 8. juulist kuni 3. oktoobrini.