Menüü

Muuseumitunnid

2023/2024

Ootame õpilasi osalema Valga Muuseumi haridusprogrammis. Pakume näitustega seotuid, hooajalisi ning jooksvalt tellitavaid muuseumitunde, mis tutvustavad Valgamaa ja Eesti ajalugu, loodust ning kultuuripärandit. Väga oodatud on ka kõik ettepanekud uute programmide loomiseks ja hetkel pakutavate täiendamiseks.

Grupi suuruseks on 5-25 õpilast. Tundidesse palume registreerida vähemalt 5 tööpäeva varem. Täpsem informatsioon ja tellimine e-posti aadressil: priit@valgamuuseum.ee või neeme@valgamuuseum.ee. Tunnid toimuvad eesti keeles. Vajadusel organiseerib tõlke tellija.

Programmi läbima ootame õpilasi koos saatva õpetajaga. Hind 2€/õpilane.

 


HOOAJALISED: 

Maailmahariduskuu raames toimuvad Valga Muuseumis „Hanuka“ haridusprogrammid

Sihtgrupp: põhikool ja gümnaasium
Kestus:90 minutit

Hind: tasuta

Tunni sisu:

9. kuni 13. oktoobrini toimuvad Valga Muuseumis maailmahariduskuu raames „Hanuka“ haridusprogrammid juudi kultuuriloo teemadel. Programmid valmisid Valga Muuseumi ja Valga Gümnaasiumi koostööna.

Haridusprogramm on suunatud koolilastele ning toimub  9.-13. oktoobril kell 9:00 – 10:30 ja 10:35 – 12:05. Osalemiseks vajalik eelnev registreerimine Google lingi kaudu. Korraga osaleb programmis 2 klassi, kes jagatakse kolme rühma.

Juudid on rahvus, kes ajaloolistel põhjustel on asunud elama laialdaselt üle maailma. Teiste riikide hulgas oli ka Eestis 20. sajandi algul üsna arvukas juudi kogukond, sh ka Valgas, kus nad olid üheks tähelepanuväärsemaks vähemusrahvuseks. Juudid on läbi oma ajaloo ja sõltumata oma elukohast alati väga tugevalt austanud oma religiooni, kombeid ja tavasid.

Maailmahariduskuu raames on õppijal võimalus osaleda kolmes erinevas õpitoas: toora, sabat ja hanuka. Töötubades räägitakse juutide tõekspidamistest ja kommetest, piilutakse juudi pere koduukse taha sabati toimingutesse ja reeglitesse ning mängitakse populaarset mängu Dreidel.

Registreerimiseks: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pQM6oegUntpauHTD54LMNYqM5vqECQ7h/edit?usp=sharing&ouid=116891380370642565902&rtpof=true&sd=true

Programmides räägime juutide tõekspidamistest ja kommetest. Kes üldse on juut ja mis keelt nad räägivad? Otsime vastust küsimustele, et miks meeste pea alati kaetud peab olema, mida juudid teevad nutumüüri juures, miks nad vaid koššer toitu valmistavad ja söövad. Räägime ka oimulokkidest, toorast, Taaveti tähest, menorast jne.

Loengus „Sabat mis see on?“ räägitakse lahti Sabati pidamise tähtsus, kui võimalusest kiirustaval maailmatrepil korraks peatuda ja oma perele pühenduda.  Piilutakse juudi pere koduukse taha sabati toimingutesse ja reeglitesse. Vanemale kooliastmele avatakse läbi piltide keele inimõiguste teemat.

Hanuka  on kaheksa päeva kestev juudi püha. Tegemist on juudi tuledepühaga, mille põhitunnuseks on küünalde või õlilambi süütamine kaheksal järjestikusel päeval. Hanuka kombestiku juures on oluline roll mõtlemismängudel, noored ja lapsed mängivad sageli Dreidelit. See on neljatahuline vurr, mille igal küljel on üks heebrea tähestiku täht. Olenevalt perekonna traditsioonist tehakse Hanuka pühal kingitusi, enamasti lastele. Tüüpilised kingitused on rahamündid, mida nimetatakse hanuka geltiks.

Foto: ERM

 


Muuseumitund „Madu läheb mättasse – ussimaarjapäev“

Sihtgrupp: 7-12a (1-4 kl)

Tunni kestvus: 45 minutit

Hind: 2 eurot õpilane

Muuseumitunnis „Madu läheb mättasse“ tutvustame Eesti rahvakalendri tähtpäeva ussimaarjapäev. Seda päeva tuntakse kui ussi urguminemise või ussi magamise päevana. Selle päevaga on seotud veel teisigi uskumisi ja tavasid, milliseid? Sellest kuuled meie muuseumitunnis. Lisaks õpime selgeks sik-sak mustriga käepaela punumise.

Toimumiskoht: Valga muuseum, töötuba

 


Muuseumitund „Putukate talvepesa – madisepäev“

Sihtgrupp: 5-12a

Tunni kestvus: 45 minutit

Hind: 2 eurot õpilane

Madisepäeva tähistatakse kaks korda aastas. Veebruaris ja Septembris. Meie keskendume seekordsel õppepäeval sügisesele Madisepäevale, mida tähistatakse 21. septembril. Sõltumata sellest, et see on vähe tuntud päev olid sellelgi oma kombed ja talitused, mis olid meie esivanematele olulised. Rahvatarkuse järgi teevad madisepäeval ussid ja putukad talvepesa. Milliseid putukaid sina tead ja millised on putukate tunnused, seda kõike räägime meie muuseumitunnis. Lisaks valmistame koos lepatriinu.

Toimumiskoht: Valga muuseum, töötuba

 


Muuseumitund „Karjase kooliaeg – mihklipäev“

Sihtgrupp: 7-12a (1-4kl)

Tunni kestvus: 60 minutit

Hind: 2 eurot õpilane

Mihklipäev oli pidupäev, millega tähistati taludes karjatamishooaja lõppu – karjane sai kooli minna. Mille poolest erineb vanaaja  kool tänapäeva koolist? Millised kombed olid veel mihklipäevaga seotud, ning milliseid roogi oli esivanematel tavaks selle päeva auks valmistada? Sellest kõigest kuuled meie muuseumitunnis. Õpitoas saavad lapsed valmistada karaskit.

Toimumiskoht: Valga muuseum, töötuba

Foto: ERM


Muuseumitund „Loodusvärvid loomingus – kolletamispäev“

 Sihtgrupp: 5-12a

Tunni kestvus: 45 minutit

Hind: 2 eurot õpilase kohta

Mis värvi on muusika? Mis värvi oli mu tänane päev? Kuidas rääkida omaenda lugu praeguses hetkes läbi värvide, mustrite ja muusika? Jutustatud lugu värvidega on turvaline, kuna laps loob oma meeltes endale sobilikud pildid, määrab taluvuspiirid. Elus on värve ja emotsioone, paneme need koos paberile. Lisaks sellele räägime, mis päev on kolletamispäev ning miks lähevad sügisel puudelehed värviliseks.


Hakkame santima!

Jõulutunnid

Vastlatunnid

Lihavõttetunnid 

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 60 - 90 minutit

Tunni sisu: räägime kommetest, mängime ja meisterdame.

 


PÜSIVALT PAKUTAVAD:

 

Muuseumis on vahva!

Sihtgrupp: lasteaiarühmad (lapsed vanuses 2 - 6 a) ja 1. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: muuseumitund põnevate vahepaladega - lapsed tutvuvad muuseumiga läbi mängude ja aktiivse tegevuse, osalejad mõistavad, kuidas muuseumis kui avalikus ruumis käituda, areneb koostöö- ja kuulamisoskus. Laps kuulab ja mängib kaasa. Tähelepanumängus kontrollitakse saadud uusi teadmisi.

 


Linaluu heategu 

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja algklassid
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Kuulame eesti muinasjuttu ning õpime tundma vanu töövõtteid ning esemeid. Arutleme linataime tähtsuse üle endisaegsete inimeste elus.

 


Ajalooallikad - mis need on?

Sihtgrupp: 5. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpitakse tundma erinevaid ajalooallikaid ning muuseumi kui kohta, kus neid säilitatakse. Tunnis näidatakse ka mõningaid huvitavamaid eksponaate Valga Muuseumi kogudest. Tutvume muuseumi hoidlas asuvate esemete ja hoiutingimustega.

 


Arheoloogia on lahe

Sihtgrupp: 6. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: sissejuhatus arheoloogiasse, olulisimad Valgamaalt pärit arheoloogilised leiud, elu muistses linnuses.

 


Kuldne keskaeg

Sihtgrupp: 1. - 9. klass
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Räägime keskajast - kuidas inimesed riides käisid, kuidas aega veetsid, kuidas nad muusikat tegid, mis pillidel mängisid. Näha saab vanu flööte ja proovime nendel ka mängida.

 


Paju lahing

Sihtgrupp: 5.-9. klass
Kestus: 45 min 

Tunni sisu: Räägime Paju lahingust, Vabadussõja kangelasest Julius Kuperjanovist, sõjameeste varustusest jm.

 


Valga kui raudteelinn

Sihtgrupp: 8. - 9. klass, sobilik ka gümnaasiumiastmele
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunnis jälgitakse Valga linna arengut 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Vähemal määral tuleb juttu ka Eesti linnade üldisest arengust antud perioodil. Tutvustatakse Eesti kitsarööpmelist raudteevõrku. Tunni teisel poolel diskuteerime raudteede olukorra üle tänases Eestis. Tunni lõpetuseks täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.

 


Talurahva tööriistad

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, sobib kasutada ka meeldetuletuseks gümnaasiumiastmele.
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpime tundma vanu tööriistu, neid kirjeldama ning vanust määrama. 

 


Elu-olu Valgas Saksa okupatsiooni ajal 1941 – 1944

Sihtgrupp: 9. klass, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Tunnis tutvume tavalise inimese toimetulekuga raskeil sõja-aastail. Jälgitakse, kuivõrd jõudis otsene sõjategevus Valga linna ja maakonda, millised piirangud siin sisse seati, kuidas Saksa sõdurid suhtusid tavalistesse kohalikesse inimestesse ja kuidas viimased jällegi neid vastu võtsid jne. Tunnis näidatakse ka sõja-aastatest pärinevaid tarbeesemeid Valga Muuseumi kogudest. Tunni lõpus täidame töölehe.

 


Raha paneb rattad käima

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, gümnaasiumiaste
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: Ülevaade panganduse tekkest Valgamaal ja Valga pankadest. 

 


Lapsed - elu enne ja nüüd​

Sihtgrupp: 1.-9. klass
Kestus: 60 minutit

Tunni sisu: Õpilased saavad ettekujutuse lapsepõlvest, samuti laste rolli ning elu-olu muutumisest 120 aasta jooksul. Teemadeks laste kohustused ja võimalused taluelu ajastul, laste hoidmise harjumuste muutumine ajas, muutused riietuse ja hügieeni valdkonnas, nõukogudeaegsed peretraditsioonid. Laulame ühiselt vanematüübilist hällilaulu ning arutleme gruppides laste ja noorte otsustusvõimaluste üle tänapäeval.

 


Loodusprogramm

Igaühel oma kodu

Sihtgrupp: lasteaia vanem rühm ja 1. klass
Kestus: 90 minutit

Tunni sisu: Loodusprogrammis saavad lapsed läbi mängude teadmisi Valgamaal elavatest loomadest. Õpitakse tundma tähtsamate loomarühmade esindajaid: metsasitikas, tiigikonn, arusisalik, nastik, mäger, põder, rebane jt. 

Programmi kestel kuulavad lapsed huvitavaid lugusid loomadest, saavad katsuda loomanahku, kaaluda põdrasarve, nuputada magnettahvli maastikupildi järgi, kus on loomade kodud, ja mängida.

Ava ostukorv