Rändnäitused

Valga Muuseumist on võimalik tellida rändnäitus. Rändnäituse tellimine on tasuta, transpordi organiseerib tellija. Tellimiseks ja täiendava info saamiseks pöörduda muuseumi haridus-ja projektijuhi Merili Madissoo poole, tel 766 8864, merili@valgamuuseum.ee

Janis Cimze - Eesti ja Läti koolmeistrite õpetaja

Meie, mustlased

Filmi kodu

Valgamaa koolid 1920.-1940. aastatel

Vähemusrahvused Valgas

Uus Eesti - Pildikesi maaelust Valgamaal 1920.-1930. aastatel