Uudised

18. märts. 2016

Valga Muuseumis saab tutvuda gümnaasiumi õuealale kavandatud taiese ideelahendustega

Esmaspäeval, 21. märtsil algusega 16.00 tutvustatakse muuseumi galeriis Valga Gümnaasiumi välialale kavandatud taiese üheksat ideelahendust, mis on esitatud kunstikonkursile. Žürii on oma otsuse teinud kolme parima lahenduse osas, avalikult kuulutatakse välja võidutöö ja teise ning kolmanda koha väärilised tööd ja nende autorid.

18. veebruar. 2016

Valga Muuseumi kogud Eesti muuseumide veebiväravas MUIS

Eesti muuseumide veebivärav võimaldab kõigil huvilistel tutvuda muuseumide infosüsteemiga MuIS liitunud muuseumide kogudega, Valga Muuseum on samuti liitunud selle infosüsteemiga, kõigil ajaloohuvilistel inimestel on võimalik tutvuda meie kogudes olevate museaalidega.

19. oktoober. 2015

Koduloo-uurija Aleksander Saksa 85.  sünniaastapäev

Aleksander Saks sündis 15. oktoobril 1930 Vastse-Roosa vallas, kus ta isa teenis piirivalvurina. Valka kolis pere seoses isa määramisega siinse piirivalvekordoni ülemaks 1936. aastal.

Aleksander Saks lõpetas Valgas arve- ja plaanimajandustehnikumi ning teenis hiljem oma igapäevast leiba raudteelasena.

Tema rohkete huvialade hulka kuulus Valga linna ajaloo uurimine. Lisaks aukartustäratavale kogumistööle tegi ta harrastusfotograafina ümberpildistusi ajaloolistest fotodest, kirjutas artikleid ning jagas meelsasti oma teadmisi Valga ajaloost huvitatuile. Aktiivselt osales Saks kohaliku kodulooringi ning laulva revolutsiooni ajal Valga muinsuskaitse seltsi tegevuses.

Aleksander Saksa koduloolisel tööl on aga väärtus ka tulevaste põlvkondade jaoks.

Valga Muuseumi töötajad käisid 15. oktoobril, tema 85. sünniaastapäeval tema haual Tartu mnt kalmistul ja asetasid sinna mälestuskimbu ja küünla.


Uudiste arhiiv