Nõukogu

Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks on Valga Muuseumil oma nõukogu.

Nõukogu liikmed:

Lauri Drubinš

Agu Kabrits (Valgamaa Omavalitsuste Liit)

Esta Mets (SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon)

Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum)

Jüri Teder (AS Valga Vesi)