Muuseumitunnid

Muuseumitund on pedagoogiline programm, mis seostub riiklikus õppekavas sätestatud eesmärkide saavutamisega ja mida viib läbi muuseumitöötaja ning kus kasutatakse nende eesmärkide saavutamiseks muuseumile spetsiifilisi vahendeid, s.h eriti kogusid. Valga Muuseumis viiakse läbi eeskätt ajalooalaseid muuseumitunde. 

Muuseumitund on eelregistreerimisega. Täpsem informatsioon ja tellimine e-posti aadressil: merili@valgamuuseum.ee telefon 766 8864.

Programmi läbima oodatakse õpilasi koos saatva õpetajaga.


Linaluu heategu

Sihtgrupp: algklassid ja lasteaia vanem rühm
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus: 50 minutit

Tunni sisu: Kuulame eesti muinasjuttu ning õpime tundma vanu töövõtteid ning esemeid. Arutleme linataime tähtsuse üle inimeste elus.


Mu armas kodumaa

Sihtgrupp: koolieelikud ja algklassid, ka 4.klass

Grupi suurus: kuni 25 õpilast

Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: räägime kodukohast ja kodumaast, tutvume Valgamaa ja Eesti riigi sümbolitega, samuti räägime põgusalt meie naaberriikidest. Lapsed saavad valmistada pisikesed lipud vastavalt enda soovile (kas Valgamaa, Eesti, Euroopa või Valga Muuseumi logoga lipp).

Lisaks:

*õpib laps avalikus ruumis käitumist;

*saab julgust kaasa rääkimiseks ja oma arvamuse avaldamiseks;

*oskab mängida mitut vahvat Eesti rahvamängu


Muuseumis on vahva!

Sihtgrupp: lasteaiarühmad (lapsed vanuses 2-6) ja 1.klass

Grupi suurus: kuni 25 õpilast

Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: muuseumitund põnevate vahepaladega - lapsed tutvuvad muuseumiga läbi mängude ja aktiivse tegevuse, osalejad mõistavad kuidas muuseumis kui avalikus ruumis käituda, areneb koostöö- ja kuulamisoskus.

Laps kuulab ja mängib kaasa. Tähelepanumängus kontrollitakse saadud uusi teadmisi.


Ajalooallikad - mis need on?

Sihtgrupp: 5. - 6. klass

Grupi suurus: kuni 25 õpilast

Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpitakse tundma erinevaid ajalooallikaid ning muuseumi kui kohta, kus neid säilitatakse. Tunnis näidatakse ka mõningaid huvitavamaid eksponaate Valga Muuseumi kogudest. Õpilased osalevad otsimismängus, kus nad peavad muuseumi püsiekspositsioonist üles otsima etteantud museaalid ja vastama mõnele lisaküsimusele. Soovi korral viiakse otsimismäng läbi muuseumi raamatukogus, kasutades Eesti muuseumide andmebaasi (MuiS).


Muinasaeg Eestis. Muinasaeg Valgamaal

Sihtgrupp: 6. klass
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunni esimeses osas selgitatakse õpilastele muinasaja mõistet ja periodiseeringut (slaidikava). Tund jätkub püsiekspositsiooni arheoloogiasaalis, kus tutvustatakse olulisimaid Valgamaa aladelt leitud muinasaegseid leide. Tunni lõpus täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.


Valga kui raudteelinn

Sihtgrupp: 8. - 9. klass, sobilik ka gümnaasiumiastmele
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunnis jälgitakse Valga linna arengut 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Vähemal määral tuleb juttu ka Eesti linnade üldisest arengust antud perioodil. Tutvustatakse Eesti kitsarööpmelist raudteevõrku. Tunni teisel poolel diskuteerime raudteede olukorra üle tänases Eestis. Tunni lõpetuseks täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.


Eesti talurahvas 18. - 19. sajandil

Sihtgrupp: 5. klass, 8. - 9. klass, sobilik ka gümnaasiumiastmele
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: tunnis vaadeldakse Eesti talurahva olukorda seoses Eesti minekuga Tsaari-Venemaa võimu alla. Luubi alla võetakse pärisorjus ja selle kaotamine, sealt edasi juba talude päriseksostmise protsess. Jälgitakse talurahva töid-tegemisi läbi aasta. Tutvustatakse rehielamut kui omaette nähtust eesti talurahvakultuuris. Lisaks näidatakse õpilastele eesti talupoja olulisimaid töö- ja tarberiistu.

Tunni lõpus täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.


Talurahva tööriistad

Sihtgrupp: põhikooli vanem aste, sobib kasutada ka meeldetuletuseks gümnaasiumiastmele.
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus: 45 minutit

Tunni sisu: õpime tundma vanu tööriistu, neid kirjeldama ning vanust määrama. Täidame töölehe.


Elu-olu Valgas Saksa okupatsiooni ajal 1941 – 1944

Sihtgrupp: 9. klass, gümnaasiumiaste
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus : 45 minutit

Tunni sisu: Tunnis tutvustatakse tavalise inimese toimetulekut raskeil sõja-aastail. Jälgitakse kuivõrd jõudis otsene sõjategevus Valga linna ja maakonda, millised piirangud siin sisse seati, kuidas Saksa sõdurid suhtusid tavalistesse kohalikesse inimestesse ja kuidas viimased jällegi neid vastu võtsid jne. Tunnis näidatakse ka sõja-aastatest pärinevaid tarbeesemeid Valga Muuseumi kogudest. Tunni lõpus täidavad õpilased töölehe ja esitavad selle oma õpetajale.


Töö. Puhkus. Tasu.

Sihtgrupp: gümnaasiumiaste
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Kestus : 60 minutit

Tunni sisu: Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. On väga oluline, et me oleksime sellest teadlikud ka oma esimesel töökohal. Millised õigused on töötajatel läbi aegade olnud ja millised õigused on meie noortel tänapäeval? Valga Muuseumi tunnis: TÖÖ, PUHKUS, TASU räägime töölepingust, töövõtulepingust ja käsunduslepingust. Õigusest puhkusele sh alaealise tööajast ja töötasust (netopalk ja brutopalk). Tutvume muuseumi kogus olevate ajalooliste töölepingutega ja koostame ühiselt seadustele vastava dokumendi.