Menüü

Uudised

14:51 16. oktoober 2023

VII Eesti - Läti ajalookonverents

7. novembril 2023 algusega kell 10.30 toimub Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses VII Eesti-Läti ajalookonverents „Janis Cimze seminari rollist Eesti ja Läti kultuuri- ja haridusloos".

2024. aastal täitub 210 aastat  seminari asutaja ja esimese juhataja Janis Cimze (1814-1881) sünnist.

Ta juhtis suure osa oma elust Liivimaa kihelkonnakooliõpetajate seminari, neist 10 esimest aastat Valmieras (1839 - 1848) ja edasi Valgas (1849 - 1881). Seminaristid said lisaks kihelkonnakooliõpetaja kutsele siit koolist ka väga hea muusikalise hariduse, kuna Cimze ise oli väga hea organist ja rahvalaulude koguja. Ligi 50 tegutsemisaasta jooksul (1849-1890) said Cimze seminarist oma hariduse 400 läti soost ja 100 eesti soost tulevast koolmeistrit, köstrit, heliloojat, kirjanikku, kirikuõpetajat, ühiskonnaelu tegelast jne.

Cimze seminari tähendust Eesti ja Läti kultuuri ja hariduselu arengule alates 19. sajandi teisest poolest - 20. sajandi algusest on raske üle hinnata. Enamus seminari lõpetanutest asusid üle Eesti (samuti üle Läti) tööle kohalike kooliõpetajatena. Lisaks sellele said paljudest cimzelastest tuntud koorijuhid, heliloojad, kirjanikud, ühiskonnaelu tegelased, kirikuõpetajad, pastorid jne. Mainigem siinkohal Carl Robert Jakobsoni , Ado Grenzsteini, Aleksander Eduard Thomsoni , Joosep Kappi, Friedrich August Saebelmanni , Aleksander Kunileid-Saebelmanni , Aleksander Lätet, Andreas Erlemanni , Anton Jürgensteini jt. Nende kõigi puhul on tegu nimedega, kes laiemat tutvustamist ei vaja. Cimzelased andsid tubli panuse viljaka pinnase ettevalmistamiseks ka Eesti ja Läti iseseisvumisele 20. sajandi algul

Sündmus on suunatud kohalikule kogukonnale, kodu-uurijatele, õpilastele, üliõpilastele – kõigile, kes tunnevad huvi Eesti ja Läti ajaloo vastu.

Esinevad tunnustatud lektorid nii Eesti kui Läti ülikoolidest ja muuseumitest. Konverentsi töökeelteks on eesti ja läti keel (sünkroontõlge). Konverentsil osalemine on tasuta. Sündmust toetavad Valga Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital.

Konverentsile on vajalik registreerimine:

https://forms.gle/o1mdgs16i1B9fwAN9

 

Päevakava:

10.30 – 11.00 Kogunemine ja registreerimine. Kohvilaud.

11.00 – 11.15 Avasõnad. Valga Muuseumi direktor Neeme Punder;  

                       Christine Nashniece, Läti Vabariigi suursaadik Eestis;

                       Lauri Drubinš, Valga vallavolikogu esimees;

                       Gita Avote,Valka kihelkonnaduuma esimees;

11.15 – 11.55 Dr hist Gvido Straube (Läti Ülikool)  „Cimze seminar, talurahvaharidus ja rahvuslik liikumine Lätis“

 11.55 – 12.35 Pofessor Marju Lauristin (Tartu Ülikool) „Laulupeotraditsiooni tähendus ja jätkusuutlikkus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.35 – 13.15 Ligita Drubina (Valka Koduloomuuseum) - Jānis Cimze kasvandikud – hilisemad silmapaistvad läti kultuuritegelased"“

 13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 14.55 PhD Anu Raudsepp (Tartu Ülikool) „Cimze seminari tähendusest Eesti pedagoogika ajaloos“

 14.55 – 15.35 Alo Põldmäe (Eesti Klaverimuuseum) – „Cimze seminarist võrsunud Eesti muusikaloo suurkujudest“

 15.35 – 16.15 Dr hist Tālis Vigo Pumpuriņš  (Vidzeme Kõrgkool) - „Janis Cimze portreedest“

 16.15 – 16.30 Konverentsi lõpetamine

 

 

Moderaator: Anzori Barkalaja

 

 

 

 

Ava ostukorv