Menüü

Uudised

17:22 10. september 2020

Kõige kõvemad Päranditegijad on Valga muuseumi huviringis

9. septembril toimunud kooli ja hariduse ajaloost kõnelevate Muinsuskaitsepäevade avaüritusel andis Muinsuskaitseamet üle koolinoortele suunatud Päranditegijate konkursi auhinnad. 

Põhikooli vanuseastmes hindas žürii esikoha vääriliseks Valga muuseumi juures tegutsevate väikeste muuseumisõprade videotutvustuse Ramsi vesiveskist.

 

Tänavune konkurss oli seotud Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud Digikultuuriaastaga ja konkursi teemaks on „Vana asi värskes vormis“.  Oodatud olid lood materiaalsest ehk käega katsutavast kultuuripärandist, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võis olla vana linnusease, mõni põnev maja kodutänaval, lemmikmuuseumis asuv eksponaat või praegustest piirangutest tulenevalt hoopis selle Eesti muuseumide infosüsteemis asuv kujutis. Nende põhjal võis teha näiteks multifilmi, video, mängu, kaardirakenduse, koomiksi, e-raamatu, diginäituse või kasvõi kuuldemängu. Vorm oli vaba, oluline oli kasutada oma töös pärandiobjekte, loovust ja digivahendeid.

Valga Muuseumi huviringi noored valisid video koostamiseks fotod muuseumide infosüsteemist MuIS ja erakogudest Ramsi veski kohta Valgas. Tegemist on Valga ühe vanima hoonega ning vesiveski on arvele võetud ehitismälestisena.

Konkursile laekus 27 tööd, mis on keerulist koroonaaega arvestades täitsa tubli tulemus. Töid hindas neljaliikmeline žürii, kuhu kuulusid Haridus- ja Noorteameti Progetiigri projektijuht Kristi Salum, Digikultuuriaasta projektijuht Martin Aadamsoo, Muinsuskaitseameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Madle Lippus ja muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis. Töid hinnati kolmes vanuserühmas: algkool, põhikool ja keskkool. Kõige tihedamaks osutus konkurents just algkooli vanuseklassis.

„Kultuuripärand – tema teke, säilitamine ja arendamine on lakkamatu protsess. Päranditegijate konkursil osalenud noored on saanud otsese kogemuse pärandiloomest ja seeläbi on ajaloost saanud osa nende tänasest igapäevast. Mineviku mõtestamine aitab neil paremini toime tulla ka tundmatu tulevikuga“, ütles Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.