Menüü

Ettekanne "Eesti seltsiliikumise ajaloost"

30
juuni
Kell 16:00

Veel 1857. aastal puudus eesti keeles sõna „selts” selle praeguses tähenduses, puudusid traditsioonid, puudus ka kogemus.
Tänapäevaks on seltsitegevusel olemas vägagi soliidne ajalugu ja loodav pilt on kirju. Ettekandes vaadeldakse seltside sünnilugu ka sajale aastale eelnenud sajal aastal. Kujunemisperioodi vaatlemine võimaldab paremini mõista omariikluse ajal juba väljakujunenud seltside tegevussuundade jätkamist ja arenguid.
Baltisaksa ja vene seltsid, eestlaste muusika- ja kultuuriseltsid, põllumeeste seltsid, tuletõrjeseltsid, karskusseltsid, spordiseltsid, haridusseltsid, noorsoo- ja naisseltsid, teaduslikud seltsid ja üliõpilasorganisatsioonid – kõigest sellest saab kuulaja Jüri Uljase loengus väikese ülevaate. Lisaks  keskendub lektor seltside tähendusele  meie kultuuriruumis ja oma riigi ülesehitamisel ning nende rollile taasiseseisvunud Eestis.

Lektor Jüri Uljas (Tallinna Ülikool)

Loeng on osa suvise pärimuspeo "Karskusseltsi perelõbu" juurde kuuluvast loengusarjast.

Osalemine TASUTA.