Menüü

Ettekanne "Valga Eesti Karskusselts 130"

17
juuni
Kell 16:00

Valga Eesti Karskusseltsi (VEKS) asutamiskoosolek peeti 16. detsembril 1890. a. Asutajaid oli 26, neist tuntumad pastorid Villem Reiman ja Paul Undritz; kooliõpetaja ja köster Hans Einer jt. VEKS-i põhikiri esitati kõrgematele võimudele kinnitamiseks 3. detsembril 1890 ja kinnitati siseministri asetäitja, kindralleitnant Schebeko poolt 11. jaanuaril 1891.a. Märtsi algul jõudis see registreeritult Valka tagasi. 17. märtsil 1891. a. pidas VEKS oma esimese koosoleku Valga Eesti Peetri kirikukooli ruumides. Seltsi presidendiks valiti Hans Einer.

Karskusseltside eesmärgiks oli ennekõike võitlus joomarluse vastu. Kuidas seda aga teha, sellest puudus selge ettekujutus nii rahval kui karskusseltsidelgi. Viimastes käis pidev võitlus täiskarsklaste ja parajuslaste vahel. Valgas jäid peale parajuslased, st mõõdukas  alkoholitarbimine on lubatud, aga mitte liigjoomine.

Karskusselts levitas oma ideid korraldades mitmeid erinevaid üritusi – näitemänguõhtuid ja kõnekoosolekuid (lõppes reeglina tantsuga), kontserte, näitemüüke jne.

Ettekanne on osa loengusarjast, mis eelneb 17. juulil Valga Muuseumis toimuvale pärimuskultuuripeole „Karskusseltsi perelõbu“.

Lektor: Valga Muuseumi teadur Priit Riemann.

Osalemine TASUTA.

 

Foto: Valga Karskuse Seltsi spordiosakonna liikmed, VaM F 2437, Valga Muuseum, https://www.muis.ee/museaalview/1645758.