Näitused

Laupäev
17
veebruar
Kell 13:00

Näitus "WALK" Marit Mihklepp ja Edgars Rubenis

“Walk” on kahe kunstniku sissevaade argisusse kui keskkonda ja mõtteviisi. Näitusel venitavad Mihklepp ja Rubenis Valga-Valka kaksiklinna piiri ning uurivad ääreala väärtust kohas, kus esmapilgul ei ole midagi vaadata.

Mihklepp ja Rubenis hakkasid näituse materjali koguma 2017. aasta suvel Valgas residentuuris viibides. Kunstnikke huvitas, kuidas oleks võimalik vabastada piir sotsiaalpoliitilisest kontekstist ja leida selle objekti/keskkonna lugemiseks mõnda muud keelt.

Näitusetööde aluseks on kunstnike performatiivne sekkumine piiril 14. augustil 2017. Selles performance’is sai piir uue funktsiooni kui notatsioon, mille reeglite järgi vormiti kuuetunnine jalutuskäik konkreetsel piirilõigul. Olulisteks kompositsiooni elementideks olid piiripostid, mis oma tavakeskkonnas viitavad eri territooriumide kokkupuutele, ent sekkumise käigus tõlgenduvad nähtamatuteks muusikainstrumentideks. Valga galeriis saab näha videot, fotosid ning osaleda avatud eksperimentides tekstipõhiste instruktsioonidega.

Näituse pealkiri “Walk” viitab elu eksistentsile läbi aegade, mis on aset leidnud paigas, kus asuvad kaks linna Valga ja Valka. Nende linnade algne saksapärane nimi Walk on kui ankur, mis asub teisel pool ajalugu. Samuti viitab sõna “walk” kõndimisele, milles kunstnike töö paljuski seisnes – kõndimine on üks algupärasemaid ja argisemaid tegevusi maastikul liikudes ja olles.


Näitus on osa projektist “100 paplit” ning on toetatud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogrammi “Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti” poolt. Näitust toetavad samuti Eesti Kultuurkapital ja Läti Kultuurkapital.

///

Marit Mihklepp on hetkel Hollandis resideeruv Eesti kunstnik, kes uurib inimese igapäevaprotsesside seotust teiste rohkem ja vähem eluvormidega (bakterid, toolid, kivid, riigipiirid). Peale magistrikraadi omandamist Haagi Kuningliku Kunstiakadeemia ArtScience’i osakonnas huvitab Mihkleppa, kuidas instruktsioonide ja lihtsate objektide kaudu publiku kujutlusvõimet ja füüsilist keha liigutada.

Edgars Rubenis on läti helilooja ja kitarrist, kes bänditegevuse (Mona de Bo) ja soololoomingu kõrval komponeerib ka muusikat teatri- ja kaasaegse tantsu etendustele ning filmidele. Oma loomingus vaatleb Rubenis kompositsiooni kui kohtumispaika, muusika ja publiku võrdväärset dialoogi. Hetkel elab Rubenis Hollandis, kus õpib Haagi Kuningliku Konservatooriumi Sonoloogia Instituudis elektroonilist muusikat.

Näitus “WALK” on kahe kunstniku esimene koostöö.

 

Laupäev
10
märts juuli

Näitus "100 aastat liikuvaid pilte"

Film on maagiline, mis on aegade jooksul võlunud mitmeid põlvkondi eestlasi. See maagia levis rahva sekka üle saja aasta tagasi esimestest linnakinodest, hilisematel aegadel naelutas perekondi kodus televiisorite ette ja tänu tehnika arengule ümbritseb meid tänapäeval kõikjal. Tavavaatajale võib jääda siiski mõistatuseks, kuidas film sünnib ja milline vaev on igasse kaadrisse pandud. Näitus kajastab kinokunsti ajalugu Eestis ja Valgamaal.

Valga Muuseumi näituse avamine toimub 10. märtsil kell 18:00 Valga Raudteejaamas Eesti Muusikavideote Festivalil raames. Näituse avamisel peab muuseumi teadur ka ettekande filmiajaloost. Alates 13. märtsist on näitus avatud Valga Muuseumis.

100 aastat liikuvaid pilte näitust aitasid koostada Järva-Jaani kinomuuseum, MTÜ Filmiklubi Duubel 2, Tõrva vald, Valga vald, Eesti Kultuurkapital, Eesti Filmi Andmebaas

Eraisikud: Rain Aunapu, Hanno Valdmann, Kalmer Aunapu, Tarmo Türk, Peeter Mänd,  Ago Ruus, Helmuth Reindolf, Marit Külv.

Suur tänu kõigile abistajatele!

Teisipäev
03
aprill juuli

Näitus "Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?"

Näitus “Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?” on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest “Sada Paplit”, mis leiab aset Valgas, ja mille raames toimuvad kunstinäitused ja kunstnike residentuurid. Näitus keskendub piirilinna identiteediloomele ja toob kokku nii linna seest kui väljastpoolt avanevad perspektiivid. Ajal, mil ehitatakse Valgat ja Valkat ühendavat keskväljakut, on põhjust mõelda, kas ühendatud linna idee võiks realiseeruda ka teistes kontekstides – inimsuhetes, institutsioonides, üldises elukorralduses. Globaalne kapital juhib nii piiridest vabanemise kui ka uute piiride tekkimise protsesse. Kunstis peitub potentsiaal autonoomsuseks globaalse kapitali suhtes. Seetõttu kutsub näitus inimesi üles mõtlema ühendatud linnale just loomingulisi võimalusi kasutades, sekkudes, ise tegutsedes.

Valga Muuseumis toimuv näitus on osa kolmest näitusest koosnevast triloogiast. Näitusega “Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?” samaaegselt avab oma uksed täiesti uus näitusepind Valgas – Brīvības galerija, asukohaga Vabaduse 14. Esialgu pool aastat kestva galeriiprogrammi juhatab sisse Alexei Gordini soolonäitus “Veider tunne”, mis räägib kunstniku ebastabiilsest asendist professionaalse kaasaegse kunsti ja kunstituru mõjusfääris. Brīvības galerija tervikuna esitab retoorilise küsimuse, kas tulevane ühendlinn Valgka vajab kunstiloomingut. 11. aprillil saabub Valka kunstnik ja kodanikuaktivist Michael Kurzwelly ning avab Valga Kultuurikeskuses näituse, mis tutvustab tema pikaaegset ühendlinna initsiatiivi “Slubfurt”, mis moodustub Saksa-Poola piirilinnast Frankfurt Oder/Slubice. See Valga/Valkaga sarnanev linn ning samuti Slubfurti projekt võivad inspireerida ka Valga/Valka inimesi – seetõttu resideerub Kurzwelly kohapeal üle kahe nädala ning korraldab avalikke arutelusid ja seminare.

Näitust toetab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogramm “Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti”. 

Rohkem infot: 

Tanel Rander, näituse kuraator, tel 56 67 87 29

WHAT DO YOU SEE? WHAT WOULD YOU LIKE TO SEE?

Exhibition in Valga Museum gallery

Participants: Eva Labotkin, Evi Pärn, Henn Soopalu, Hoi Yee Cheung, Jaana Kokko, Jennifer Jackson, Oskar Öhrling, Tamara Istanbouli, Tanel Rander, Uldis Muizarajs

Curator: Tanel Rander

The exhibition “What do you see? What would you like to see?” is part of the collective artistic research “100 poplars” that is based on exhibitions, events and artist residencies in Valga. The exhibition is focused on identity creation and brings together perspectives and viewpoints of locals and outsiders. During the time of construction of the new central square that would unite Valga and Valka it is appropriate to think about developing the idea of the united city also in other contexts – in human relations, institutions, general mode of life. The global capital abolishes borders and generates the new ones. Art, in the other hand, has potential for autonomy in respect of the global capital. Therefore this exhibition calls up people to think of a united city by using artistic approach, intervention and activism.

“What do you see? What would you like to see?” is part of the trilogy, comprised of three exhibitions in three different locations. Simultaneously with this show a brand new art space – Brīvības galerija, located in Vabaduse 14, Valga (30 meters from the museum) – will open its doors to present Alexei Gordin's solo show “Weird feeling”. Gordin's exhibition speaks of an unstable position that artists have under the influence of contemporary art and art market. Brīvības galerija itself is an art project and brings up a rhetorical question – would the united city Valgka need an art gallery? Besides this, the third exhibition will be opened in the middle of April. On 11th of April German/Polish artist and activist Michael Kurzwelly will open his exhibition in Valga Cultural Center. The show introduces his continuous initiative “Slubfurt” that is based in Frankfurt Oder/Slubice, located at the German-Polish border. Slubfurt as a united city might inspire the people of Valga/Valka in working out a united city, therefore local people are called to join public workshops and discussions during Kurzwelly's 3 week residency.

The exhibition is supported by Center for Contemporary Arts Estonia and their Estonia 100 art program “Comers, Goers and Stayers – the histories of Estonian communities”.

More info: Tanel Rander, curator, phone: +372 56 67 87 29, e-mail: tanelr@hotmail.com

Teisipäev
08
mai

Hans Heinjärve rinnamärkide näitus

Teises galeriisaalis avatakse kohaliku kollektsionääri Hans Heinjärve rinnamärkide näitus. Hans kirjeldab oma tegevust järgnevalt: "Märkide kogumisega olen tegelenud juba üle poole sajandi. Kogus on ligemale 6000 märki. Kuni 1970. aastani kogusin kõiki märke, kuid hiljem keskendusin teatud seeriatele ja usun, et mõneski märgiseerias on minu kogu Eesti suuremate hulgas." Näitus tutvustab Eesti linnade ja muude paikade, Eestis toimunud sündmuste (laulu- ja tantsupeod, spordivõistlused, laadad jne) ning samuti Valga ja Valgamaaga seotud märke.

Teisipäev
08
mai

Valga-Valka kunstikooli näitus "Ristmikud/Krustojumi"

Juba traditsiooniks on saanud, et mais saab Valga Muuseumis vaadata Valga-Valka kunstikooli õpilastööde näitus. Seekordne näitus kannab pealkirja "Ristmikud/Krustojumi", mis on inspireeritud Valgast/Valkast kui ideede ja kultuuride ristumispaigast.

Teisipäev
05
juuni juuli
Kell 16:00

Kuraatornäitus „Piiripealne” / Izstāde „Uz robežas” / Curatorial exhibition "Borderline"

Teisipäeval, 5. juunil kell 16.00 avatakse Valga Muuseumis Peeter Talvistu kuraatornäitus „Piiripealne”. Tartust sõidab avamisele eribuss!


Otrdien, 5. jūnijā plkst. 16.00 Valgas muzejā tiks atklāta Pētera Talvistu (Peeter Talvistu) kūrēta izstāde „Uz robežas”. No Tartu uz izstādes atklāšanu brauks speciālais autobuss!


On Tuesday, 5 June at 4 p.m. Peeter Talvistu’s curatorial exhibition “Borderline” will be opened at the Valga Museum. A special bus will take visitors to the opening from Tartu!


 

Teisipäev
03
juuli juuli
Kell 16:00

Bita Razavi näitus "Ühest dialektikast teise"

Väline ja sisemine loovad jagunemise dialektika, mille ilmne geomeetrilisus pimestab meid niipea, kui me rakendame seda metafooride vallas. Siiski, nende vastastikusest vastuseisust hoolimata sõltuvad nad üksteisest oma identiteetide säilitamisel.

Näitus “Ühest dialektikast teise” uurib üsnagi detailsel tasandil ning kunstniku kogemustest lähtuvalt oma ja võõra vahelisi suhteid ning laiemalt kuuluvuse ideed kui sellist. Nõnda toob Razavi kokku kunstnikud ja mittekunstnikud – need, kes kuuluvad institutsionaalsesse kunstiskeenesse, ja need, kes sinna ei kuulu. Samuti kohtuvad näitusel need, kes kuuluvad Euroopasse, ja need, kes ei kuulu.

külalisesinejad:

Elīna Sundukova

Lauri Laanisto

Mart Paadik

Voldemārs Šķēle