Näitused

Teisipäev
10
oktoober
Kell 16:00

Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed!

Teisipäeval 10. oktoobril kell 16:00 avatakse Valga Muuseumi galeriis Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed". 

Näituse autor tutvustab ennast järgnevalt:

Olen puutööga seotud olnud juba kooliajast. Praegu tegelen igapäevaselt rahvapärase puukäsitööga – selja taha on jäänud paar aastakümmet puidurestauraatori tööd. Puukäsitöö juures köidab mind enim materjali kasutamine ja tunnetus ning valmistamisviisid, mida oskasid endisaegsed meistrid.
Tänu Ants Viirese etnograafilistele uurimistele puukäsitöö ja puidust tarberiistade vallas, sain tõuke taastada, uurida ja edasi anda meie esivanemate omandatud puutööalaseid teadmiseid ja oskuseid.
Käesoleva näituse mõtteks olekski esile tuua meie metsades kasvavate puiduliikide iseärasused ning omadused, nendest valmistatud endisaegsed tarberiistad. Näidata, miks just see puiduliik oli teatud eseme valmistamiseks parim või isegi asendamatu.
Siinolevate esemete valmistamisel olen peamiselt kasutanud Viirese kogutud materjalide põhjal neid vanu töövõtteid ja tehnikaid.

Teisipäev
07
november
Kell 16:00

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus "Siin ma olõ"

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus võtab kokku Kagu- Eestis toimetavate või pärit kunstnike loomingu. Väljapanekul osaleb nii tuntust kogunud noori kui ka maailmas hinnatud kunstnikke. Näituse idee sai tõuke asjaolust, et veel mõni aasta tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse neid kunstnikke, kes oma juurte poolest või elukoha valiku tõttu seostavad endid Vana-Võromaaga. 2013. aastal alustasid käesoleva näituse kuraatorid Jana Huul ja Andrus Raag kunsti- ja kultuuriinimesi koondava andmebaasi loomist, eesmärgiga sellele küsimusele rohkem valgust heita. Näitus „SIIN MA OLÕ" tutvustab laiemale publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke nende mitmekesisuses. Meediumite rikkus ja käekirjade erinevus loob parima koosluse tutvustamaks Vana-Võromaad oma värvide, mustrite ja olemusega. Näituse esmane avamine toimus Võru linna sünnipäeva ajal aastal 2016. See on justkui kunstnike kingitus linnale. Kuraator Jana Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju kutsumine.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vana-Võromaa kunstnikkõ ütine näütüs võtt kokko siinkandin toimõndavidõ vai siist peri kunstnikkõ luudu. Välläpanõkist võtt ossa nii hindile nime tennüid nuuri ku ka maailma silmin hinnan olõvit kunstnikkõ. Näütüse mõttõ tougas käümä tuu, et viil mõnõ aastaga iist olõ-õs selget pilti, ku pallo ülepää om noid kunstnikkõ, kiä ummi juuri poolõst vai teno vällävalitulõ elokotussõlõ piävä' Vanna Võromaad hindile umatsõs. 2013. aastagal naksi' seo näütüse kammandaja' Jana Huul ni Andrus Raag luuma kunsti- ja kultuuriinemiisi kokkovõtvat andmõbaasi, tsihiga taad küsümüst selgembäs saia'. Näütüs „SIIN MA OLÕ" tege laemba publigu tutvas Vanalt Võromaalt peri ja seo kandiga köüdetüisi kunstnikkõga kõgõn näide kirivüsen. Meediumidõ rikkusõst ja käekirjo mitmõnäoliidsist moodõst saa kokko kõgõ parõmb kogokund tuu jaos, et tetä' tutvambas Vanna Võromaad timä värme, mustridõ ni olõkiga. Näütüs tulõ Võro liina sünnüpäävä aigo, ku umma sünnüpaika käävä' kaeman võrokõsõ' esi' ja siiä' trehväs ka küläliisi välämaalt. Seo om õkva nigu kunstnikkõ kingitüs liinalõ. Kuraatri Jana Huul om ülnü', et seo projekt om ilmaroidustõ tagasi kodo kutsminõ.

 

 

Teisipäev
05
detsember detsember
Kell 16:00

„Siseloodus” - Kaia Otstaki ja Karin Strohmi ühine maali- ja installatsiooninäitus

Mida enam kaevub seesmistesse süvikutesse ja süvenditesse, seda enam selgineb taevas pea
kohal ja hajub udu veel uniste silmade eest. Kui palju sügavamale saab süüvida veel ja kui palju
kordi saab minna selgemaks veel? Tol korral, kui kõik pimenes, sisemine valgus valgustas
peidetud loodust, võrratuid mustreid ja värve - elu, mis senini vaid aimatav oli olnud. Nüüd on
see kõikjal...

Kaia Otstak
***
Ei mäletagi, kes ütles, et luuletaja tegeleb sellega, mis on pärit sealtpoolt. Mind on paelunud
loojad, kelle loomingus kajab teisitiolek nii tugevalt läbi, et teeb enesestmõistetavaks selle, mida
mõtles tsitaadi unustatud autor. Loojad nagu Nick Drake või Per Kirkeby, kes oma loominguga
teevad selgeks selle, mis ikka kipub ununema. Et loodus on kõiges loodus. Ja see sisemine loodus
saab rääkida ainult läbi vaikuse siis kui ümber olev on enesest tühjendatud ja tunnetus tundlad
on teravdatud. Seda sealtpoolt konventeeritud ja materialiseeritud materjali nimetatakse
kunstiks. Mina nimetan seda ka sisemiseks looduseks. Loovaks looduseks, mis kätkeb endas
jõudu anda impulsse ja näidata…

Karin Strohm