Näitused

Teisipäev
10
oktoober
Kell 16:00

Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed!

Teisipäeval 10. oktoobril kell 16:00 avatakse Valga Muuseumi galeriis Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed". 

Näituse autor tutvustab ennast järgnevalt:

Olen puutööga seotud olnud juba kooliajast. Praegu tegelen igapäevaselt rahvapärase puukäsitööga – selja taha on jäänud paar aastakümmet puidurestauraatori tööd. Puukäsitöö juures köidab mind enim materjali kasutamine ja tunnetus ning valmistamisviisid, mida oskasid endisaegsed meistrid.
Tänu Ants Viirese etnograafilistele uurimistele puukäsitöö ja puidust tarberiistade vallas, sain tõuke taastada, uurida ja edasi anda meie esivanemate omandatud puutööalaseid teadmiseid ja oskuseid.
Käesoleva näituse mõtteks olekski esile tuua meie metsades kasvavate puiduliikide iseärasused ning omadused, nendest valmistatud endisaegsed tarberiistad. Näidata, miks just see puiduliik oli teatud eseme valmistamiseks parim või isegi asendamatu.
Siinolevate esemete valmistamisel olen peamiselt kasutanud Viirese kogutud materjalide põhjal neid vanu töövõtteid ja tehnikaid.

Teisipäev
07
november
Kell 16:00

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus "Siin ma olõ"

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus võtab kokku Kagu- Eestis toimetavate või pärit kunstnike loomingu. Väljapanekul osaleb nii tuntust kogunud noori kui ka maailmas hinnatud kunstnikke. Näituse idee sai tõuke asjaolust, et veel mõni aasta tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse neid kunstnikke, kes oma juurte poolest või elukoha valiku tõttu seostavad endid Vana-Võromaaga. 2013. aastal alustasid käesoleva näituse kuraatorid Jana Huul ja Andrus Raag kunsti- ja kultuuriinimesi koondava andmebaasi loomist, eesmärgiga sellele küsimusele rohkem valgust heita. Näitus „SIIN MA OLÕ" tutvustab laiemale publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke nende mitmekesisuses. Meediumite rikkus ja käekirjade erinevus loob parima koosluse tutvustamaks Vana-Võromaad oma värvide, mustrite ja olemusega. Näituse esmane avamine toimus Võru linna sünnipäeva ajal aastal 2016. See on justkui kunstnike kingitus linnale. Kuraator Jana Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju kutsumine.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vana-Võromaa kunstnikkõ ütine näütüs võtt kokko siinkandin toimõndavidõ vai siist peri kunstnikkõ luudu. Välläpanõkist võtt ossa nii hindile nime tennüid nuuri ku ka maailma silmin hinnan olõvit kunstnikkõ. Näütüse mõttõ tougas käümä tuu, et viil mõnõ aastaga iist olõ-õs selget pilti, ku pallo ülepää om noid kunstnikkõ, kiä ummi juuri poolõst vai teno vällävalitulõ elokotussõlõ piävä' Vanna Võromaad hindile umatsõs. 2013. aastagal naksi' seo näütüse kammandaja' Jana Huul ni Andrus Raag luuma kunsti- ja kultuuriinemiisi kokkovõtvat andmõbaasi, tsihiga taad küsümüst selgembäs saia'. Näütüs „SIIN MA OLÕ" tege laemba publigu tutvas Vanalt Võromaalt peri ja seo kandiga köüdetüisi kunstnikkõga kõgõn näide kirivüsen. Meediumidõ rikkusõst ja käekirjo mitmõnäoliidsist moodõst saa kokko kõgõ parõmb kogokund tuu jaos, et tetä' tutvambas Vanna Võromaad timä värme, mustridõ ni olõkiga. Näütüs tulõ Võro liina sünnüpäävä aigo, ku umma sünnüpaika käävä' kaeman võrokõsõ' esi' ja siiä' trehväs ka küläliisi välämaalt. Seo om õkva nigu kunstnikkõ kingitüs liinalõ. Kuraatri Jana Huul om ülnü', et seo projekt om ilmaroidustõ tagasi kodo kutsminõ.

 

 

Teisipäev
05
detsember veebruar
Kell 16:00

„Siseloodus” - Kaia Otstaki ja Karin Strohmi ühine maali- ja installatsiooninäitus

Mida enam kaevub seesmistesse süvikutesse ja süvenditesse, seda enam selgineb taevas pea
kohal ja hajub udu veel uniste silmade eest. Kui palju sügavamale saab süüvida veel ja kui palju
kordi saab minna selgemaks veel? Tol korral, kui kõik pimenes, sisemine valgus valgustas
peidetud loodust, võrratuid mustreid ja värve - elu, mis senini vaid aimatav oli olnud. Nüüd on
see kõikjal...

Kaia Otstak
***
Ei mäletagi, kes ütles, et luuletaja tegeleb sellega, mis on pärit sealtpoolt. Mind on paelunud
loojad, kelle loomingus kajab teisitiolek nii tugevalt läbi, et teeb enesestmõistetavaks selle, mida
mõtles tsitaadi unustatud autor. Loojad nagu Nick Drake või Per Kirkeby, kes oma loominguga
teevad selgeks selle, mis ikka kipub ununema. Et loodus on kõiges loodus. Ja see sisemine loodus
saab rääkida ainult läbi vaikuse siis kui ümber olev on enesest tühjendatud ja tunnetus tundlad
on teravdatud. Seda sealtpoolt konventeeritud ja materialiseeritud materjali nimetatakse
kunstiks. Mina nimetan seda ka sisemiseks looduseks. Loovaks looduseks, mis kätkeb endas
jõudu anda impulsse ja näidata…

Karin Strohm

Teisipäev
09
jaanuar
Kell 16:00

"Pildid klaasidelt. Jäädvustusi Vastseliina kandi inimestest." Ago Ruusi fotonäitus 

Valgas saavad kokku Vastseliina  kihelkonnas tegutsenud fotograafid eri aegadest ühisel näitusel pealkirjaga „Pildid klaasidelt.

„Nende piltide sõnum on selles, et vanu fotosid ja negatiive ei maksa kunagi ära visata. Olgugi, et me neil jäädvustatud inimesi sageli ei tunne, räägivad fotod meiega. Nad räägivad pildikeeles," ütleb näituse kokkupanija, fotograaf ja filmioperaator, ise samuti Vastseliinast pärit Ago Ruus.

Ühtlasi on käesolev väljapanek ka austusavaldus kõigile kunagi tegutsenud päevapiltnikele – nii kutselistele kui amatööridele.

Möödunud sajandi keskpaigaks oli fotograafia arenenud sedavõrd kättesaadavaks, et pildistamine ja pildialbumid kuulusid iga eneseteadliku kogukonna ellu.

Nii tegutsesid 1930ndatel aastatel Lõuna-Võrumaal Vastseliina vallas  Tsiistrenukas koguni kaks aktiivset harrastusfotograafi: kooliõpetaja Alfred Hollo ja talupidaja Elmar Niilo (tema kasutas oma fotodel varjunime „Vana Hull“).

Kui kooliõpetaja Hollo oli kunstnikunatuurina rohkem otsiva loomuga  pildistaja ja püüdis kombata kõiki tollaseid fotograafia võimalusi, siis Niilo, keda huvitas lisaks pildistamisele ka paikkonna ajalugu, dokumenteeris võimalikult täpselt tollast külaelu – inimesi ja ja nende elupaiku. Näitusel ongi esmakordelt saanud kokku ühe piirkonna kahe harrastusfotograafi pärand.

Lisaks rullub sel näitusel lahti ka Võrumaal Vastseliina alevis tegutsenud külapiltnik Mihkel Timmo (1906-1955) piltide lugu. Tema jäädvustused 1930. aastatel elanud inimestest on nüüd, 70 aastat hiljem esmakordselt laiemale publikule vaatamiseks välja pandud.

Näitusel väljas olevatel piltidel on põnev eellugu. Kui rinne 1944. a augustis Vastseliinast läbi läks, põles alevis maha palju maju, teiste hulgas ka Timmo ateljee ja korter. Peavarju leidis Timmograaf, nagu rahvas teda kutsus, põlengu järel alevielaniku Jaan Markna majast. Uues elukohas viis sissekäik majja läbi tänavapoolse veranda, mille klaasid sõja ajal olid purunenud. Aknaklaasi polnud saada ja et mitte lüüa avasid ilmastiku kaitseks kinni laudadega, pakkus üüriline Timmo aknapindade katmiseks oma kasutatud klaasnegatiive.

Klaasid seati aknaavadesse üksteise kõrvale ja sedaviisi moodustus omapärane pildinäitus – majja sisenedes või sealt väljudes läbiti justkui vitraažidena akende ees seisvate klaaside väli. Seda väljapanekut käidi isegi spetsiaalselt imetlemas.

Elu läks edasi ja ühel päeval asendati Timmo klaasid päris aknaklaasidega. Ago Ruus leidis need klaasid mõni aeg tagasi täiesti juhuslikult sellesama maja kuurist, aastakümneid rahus ja vaikuses seisnud ämbrist. Majaomanikud pidasid klaasnegatiive täiesti tavalisteks vanadeks klaasitükkideks.

Skänneeritud ja tänapäevaselt trükitud on nüüd valik neid pilte väljas siinsel näitusel.

Teisipäev
06
veebruar veebruar
Kell 16:00

Valga laste joonistusvõistluse näitus "Minu kodu - Valgamaa"

Valga Muuseumisõprade Selts korraldas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks joonistuskonkursi „Minu kodu - Valgamaa", mille eesmärgiks oli teha kujutava kunsti kaudu kingitus oma kodukohale. Joonistusvõistlusel osalesid õpilased vanuses 7–17, kes jäädvustasid oma kodukanti, siinseid inimesi, tegevusi, kombeid, loodust vm. Alates teisipäevast on võimalik võistlustöid vaadata Valga Muuseumis ja valida välja ka enda lemmik.

Laupäev
17
veebruar
Kell 13:00

Näitus "WALK" Marit Mihklepp ja Edgars Rubenis

“Walk” on kahe kunstniku sissevaade argisusse kui keskkonda ja mõtteviisi. Näitusel venitavad Mihklepp ja Rubenis Valga-Valka kaksiklinna piiri ning uurivad ääreala väärtust kohas, kus esmapilgul ei ole midagi vaadata.

Mihklepp ja Rubenis hakkasid näituse materjali koguma 2017. aasta suvel Valgas residentuuris viibides. Kunstnikke huvitas, kuidas oleks võimalik vabastada piir sotsiaalpoliitilisest kontekstist ja leida selle objekti/keskkonna lugemiseks mõnda muud keelt.

Näitusetööde aluseks on kunstnike performatiivne sekkumine piiril 14. augustil 2017. Selles performance’is sai piir uue funktsiooni kui notatsioon, mille reeglite järgi vormiti kuuetunnine jalutuskäik konkreetsel piirilõigul. Olulisteks kompositsiooni elementideks olid piiripostid, mis oma tavakeskkonnas viitavad eri territooriumide kokkupuutele, ent sekkumise käigus tõlgenduvad nähtamatuteks muusikainstrumentideks. Valga galeriis saab näha videot, fotosid ning osaleda avatud eksperimentides tekstipõhiste instruktsioonidega.

Näituse pealkiri “Walk” viitab elu eksistentsile läbi aegade, mis on aset leidnud paigas, kus asuvad kaks linna Valga ja Valka. Nende linnade algne saksapärane nimi Walk on kui ankur, mis asub teisel pool ajalugu. Samuti viitab sõna “walk” kõndimisele, milles kunstnike töö paljuski seisnes – kõndimine on üks algupärasemaid ja argisemaid tegevusi maastikul liikudes ja olles.


Näitus on osa projektist “100 paplit” ning on toetatud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse EV100 kunstiprogrammi “Rändajad ja kohanejad – kogukondade lood üle Eesti” poolt. Näitust toetavad samuti Eesti Kultuurkapital ja Läti Kultuurkapital.

///

Marit Mihklepp on hetkel Hollandis resideeruv Eesti kunstnik, kes uurib inimese igapäevaprotsesside seotust teiste rohkem ja vähem eluvormidega (bakterid, toolid, kivid, riigipiirid). Peale magistrikraadi omandamist Haagi Kuningliku Kunstiakadeemia ArtScience’i osakonnas huvitab Mihkleppa, kuidas instruktsioonide ja lihtsate objektide kaudu publiku kujutlusvõimet ja füüsilist keha liigutada.

Edgars Rubenis on läti helilooja ja kitarrist, kes bänditegevuse (Mona de Bo) ja soololoomingu kõrval komponeerib ka muusikat teatri- ja kaasaegse tantsu etendustele ning filmidele. Oma loomingus vaatleb Rubenis kompositsiooni kui kohtumispaika, muusika ja publiku võrdväärset dialoogi. Hetkel elab Rubenis Hollandis, kus õpib Haagi Kuningliku Konservatooriumi Sonoloogia Instituudis elektroonilist muusikat.

Näitus “WALK” on kahe kunstniku esimene koostöö.