Näitused

Meeta Eliise Veigeli maalinäitus „Raiesmik"

06
september
Kell 16:00
kuni 30. september 15:00

 

Näitus on pühendatud kadunud metsadele.

„Raiesmik” suunab vaataja mõtisklema metsa üle. Kas Eesti, kui metsariik, suudab suure väärtusega õiglaselt ja õigesti majandada? Kas meie uhkus metsarohkuse üle jääb kestma ka pärast laiahaardelist ja rohket lageraiet?

Raiemahtusid kasvatatakse aasta-aastalt, majandussurve tõttu alandatakse metsade raievanust. Eesti on oma metsandusmudeli kujunemisel eeskuju võtnud Soomelt ja Rootsilt, riikidelt, mis intensiivse metsamajandamise tagajärjel peavad juba silmitsi seisma kohalike metsade ökoloogilise mitmekesisuse vaesumisega. Mets kui loodusvara, on küll majanduslikult tulus allikas, kuid ei tohiks unustada, et sellele lisaks on see väärtuslik elupaik erinevatele liikidele ning ka inimestele pakub see palju enamat, kui vaid majanduslik tulu.

Maaliseeria märksõnadeks on loodus, häving, mäng, uuestisünd, värv. Üheks tugevaks inspiratsiooniallikaks on raiesmikel nähtud luid meenutavad oksahunnikud, millega mängimine on seeria läbivaks jooneks. Oksarägastikud võivad sümboliseerida näiteks nii jäänuseid, ainest mullaks, puude omavahelist suhtlust võimaldavat seeneniidistikku, närvivõrgustikku, veresooni jne.

Meeta Eliise Veigel (snd 1991) on lõpetanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe maalikunsti erialal.

 

Näitus jääb avatuks 30. septembrini.