Näitused

Teisipäev
09
mai
Kell 18:00

Näitus "Koht, kus kõik on parem"

Kuraator: Gundega Evelone

Osalejad: Gundega Evelone, Ieva Saulīte, Andris Landaus, Krišs Salmanis, Edgars Ošs,  Zīle Ziemele, Santa Mičule.

Näitus “Koht, kus kõik on parem” uurib läbi kontseptuaal- ja visuaalkunsti keele Lätis laialt levinud arvamust, et Eestis on parem elada. Kõik kohaliku olustiku märgid näitavad, et Eesti edestab Lätit majanduses, poliitikas ja kodanikuühiskonnas. Viimase kümne aastaga on Eestist ja eestlastest, keda lätlased pidasid varem aeglasteks ja naeruväärseteks naabriteks, saanud Õnneriik, mille kodanikud teevad alati õigeid otsuseid. Muidugi, kui vaadata tegelikke statistilisi näitajaid, siis on see kõik üks müüt, mida Läti meediale levitada meeldib.

Teisipäev
06
juuni november
Kell 16:00

Rait Rosina näitus "Mahajäämus"

Olete oodatud Rait Rosina näituse "Mahajäämus" avamisele ja avalikule retsenseerimisele Valga Muuseumis teisipäeval 6. juunil kell 16.00

Reede
09
juuni
Kell 14:00

Näitus "Valga Vabatahtlik Tuletõrjeühing 150"

9. juunil kell 14.00 avatakse Valga Muuseumis näitus „Valga Vabatahtlik Tuletõrjeühing 150“. Näituse avamisel peab ettekande Valga VTÜ ajaloost  Eesti Tuletõrjemuuseumi juhataja Ivo Paulus.

 

11. juunil algusega kell 10  Valka vana tuletõrjedepoo juurest (Raiņa tn 25a, Valka) toimub Valga-Valka tuletõrje 150. aastapäeva tähistamiseks tuletõrjujate ja tuletõrjeautode rongkäik marsruudil Raiņa tn 25a - Rīgas tn - Raja tn - Sepa tn - Kesk tn - Riia tn -  Raja tn - Pedeli virgestusala. Paraadist on osa võtma oodatud igaüks, kes on olnud seotud tööga tuletõrjes. Peale paraadi toimub tuletõrjeautode väljapanek Pedeli jõe ja Rimi kaubanduskeskuse vahelisel alal.

Kolmapäev
05
juuli november
Kell 16:00

"Heli riided" Mai Söödi ja Tiina Söödi fotonäitus
 
"Одежда Хели" Май Соот и Тиина Соот Фотовыставка
 

“Heli riided” võtab vaatluse alla ühe keskealise naise, praegusel ajal, ja need riided, mida ta kannab. See 57-aastane naine on meie ema Heli. Pildistasime teda tema erinevates riietes.

Helile meeldib riideid osta, otsida ja selga proovida, mille tõttu tal on neid palju rohkem, kui ühe eluaja jooksul kanda jõuaks. Ütleme nii, et kahest kapist ei piisa.

 

 

Teisipäev
08
august
Kell 16:00

Taaskasutusmööbli näitus "Piiri peal / vanast majast uus mööbel" Kessu Kähari

8. augustil avatakse Valga Muuseumis taaskasutusteemaline näitus Piiri Peal / vanast majast uus mööbel. Näitusel  eksponeerib Kessu Kähari lammutatud majadest korjatud ehituslikest detailidest valmistatud mööblit. Näitus jääb avatuks 2. septembrini.

Teisipäev
08
august
Kell 16:00

Eesti Ajaloomuuseumi näitus „Tervitusi Revalist, Dorpatist, Narvast, Pernaust, Fellinist, Hapsalist ja Arensburgist”

Eesti Ajaloomuuseumi fotonäitus kutsub sukelduma sajanditagusesse Eesti linnapilti ja külastama veel ilmasõdadest puutumata Eesti suuremate ja suvisemate linnade kauneid paiku. Spetsiaalselt näituse tarbeks valminud anaglüüf-fotodel on seitse Eesti linna: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Haapsalu ja Kuressaare.

Kolmapäev
06
september november
Kell 16:00

Meeta Eliise Veigeli maalinäitus „Raiesmik"

 

Näitus on pühendatud kadunud metsadele.

„Raiesmik” suunab vaataja mõtisklema metsa üle. Kas Eesti, kui metsariik, suudab suure väärtusega õiglaselt ja õigesti majandada? Kas meie uhkus metsarohkuse üle jääb kestma ka pärast laiahaardelist ja rohket lageraiet?

Teisipäev
10
oktoober
Kell 16:00

Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed!

Teisipäeval 10. oktoobril kell 16:00 avatakse Valga Muuseumi galeriis Meelis Kihulase näitus "Puud ja inimesed". 

Näituse autor tutvustab ennast järgnevalt:

Olen puutööga seotud olnud juba kooliajast. Praegu tegelen igapäevaselt rahvapärase puukäsitööga – selja taha on jäänud paar aastakümmet puidurestauraatori tööd. Puukäsitöö juures köidab mind enim materjali kasutamine ja tunnetus ning valmistamisviisid, mida oskasid endisaegsed meistrid.
Tänu Ants Viirese etnograafilistele uurimistele puukäsitöö ja puidust tarberiistade vallas, sain tõuke taastada, uurida ja edasi anda meie esivanemate omandatud puutööalaseid teadmiseid ja oskuseid.
Käesoleva näituse mõtteks olekski esile tuua meie metsades kasvavate puiduliikide iseärasused ning omadused, nendest valmistatud endisaegsed tarberiistad. Näidata, miks just see puiduliik oli teatud eseme valmistamiseks parim või isegi asendamatu.
Siinolevate esemete valmistamisel olen peamiselt kasutanud Viirese kogutud materjalide põhjal neid vanu töövõtteid ja tehnikaid.

Teisipäev
07
november
Kell 16:00

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus "Siin ma olõ"

Vana-Võromaa kunstnike ühisnäitus võtab kokku Kagu- Eestis toimetavate või pärit kunstnike loomingu. Väljapanekul osaleb nii tuntust kogunud noori kui ka maailmas hinnatud kunstnikke. Näituse idee sai tõuke asjaolust, et veel mõni aasta tagasi ei olnud selget ülevaadet, kui palju on üldse neid kunstnikke, kes oma juurte poolest või elukoha valiku tõttu seostavad endid Vana-Võromaaga. 2013. aastal alustasid käesoleva näituse kuraatorid Jana Huul ja Andrus Raag kunsti- ja kultuuriinimesi koondava andmebaasi loomist, eesmärgiga sellele küsimusele rohkem valgust heita. Näitus „SIIN MA OLÕ" tutvustab laiemale publikule Vana-Võromaalt pärit ja selle piirkonnaga seotud kunstnikke nende mitmekesisuses. Meediumite rikkus ja käekirjade erinevus loob parima koosluse tutvustamaks Vana-Võromaad oma värvide, mustrite ja olemusega. Näituse esmane avamine toimus Võru linna sünnipäeva ajal aastal 2016. See on justkui kunstnike kingitus linnale. Kuraator Jana Huul on öelnud, et see projekt on maailmarändurite tagasi koju kutsumine.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vana-Võromaa kunstnikkõ ütine näütüs võtt kokko siinkandin toimõndavidõ vai siist peri kunstnikkõ luudu. Välläpanõkist võtt ossa nii hindile nime tennüid nuuri ku ka maailma silmin hinnan olõvit kunstnikkõ. Näütüse mõttõ tougas käümä tuu, et viil mõnõ aastaga iist olõ-õs selget pilti, ku pallo ülepää om noid kunstnikkõ, kiä ummi juuri poolõst vai teno vällävalitulõ elokotussõlõ piävä' Vanna Võromaad hindile umatsõs. 2013. aastagal naksi' seo näütüse kammandaja' Jana Huul ni Andrus Raag luuma kunsti- ja kultuuriinemiisi kokkovõtvat andmõbaasi, tsihiga taad küsümüst selgembäs saia'. Näütüs „SIIN MA OLÕ" tege laemba publigu tutvas Vanalt Võromaalt peri ja seo kandiga köüdetüisi kunstnikkõga kõgõn näide kirivüsen. Meediumidõ rikkusõst ja käekirjo mitmõnäoliidsist moodõst saa kokko kõgõ parõmb kogokund tuu jaos, et tetä' tutvambas Vanna Võromaad timä värme, mustridõ ni olõkiga. Näütüs tulõ Võro liina sünnüpäävä aigo, ku umma sünnüpaika käävä' kaeman võrokõsõ' esi' ja siiä' trehväs ka küläliisi välämaalt. Seo om õkva nigu kunstnikkõ kingitüs liinalõ. Kuraatri Jana Huul om ülnü', et seo projekt om ilmaroidustõ tagasi kodo kutsminõ.

 

 

Teisipäev
05
detsember november
Kell 16:00

„Siseloodus” - Kaia Otstaki ja Karin Strohmi ühine maali- ja installatsiooninäitus

Mida enam kaevub seesmistesse süvikutesse ja süvenditesse, seda enam selgineb taevas pea
kohal ja hajub udu veel uniste silmade eest. Kui palju sügavamale saab süüvida veel ja kui palju
kordi saab minna selgemaks veel? Tol korral, kui kõik pimenes, sisemine valgus valgustas
peidetud loodust, võrratuid mustreid ja värve - elu, mis senini vaid aimatav oli olnud. Nüüd on
see kõikjal...

Kaia Otstak
***
Ei mäletagi, kes ütles, et luuletaja tegeleb sellega, mis on pärit sealtpoolt. Mind on paelunud
loojad, kelle loomingus kajab teisitiolek nii tugevalt läbi, et teeb enesestmõistetavaks selle, mida
mõtles tsitaadi unustatud autor. Loojad nagu Nick Drake või Per Kirkeby, kes oma loominguga
teevad selgeks selle, mis ikka kipub ununema. Et loodus on kõiges loodus. Ja see sisemine loodus
saab rääkida ainult läbi vaikuse siis kui ümber olev on enesest tühjendatud ja tunnetus tundlad
on teravdatud. Seda sealtpoolt konventeeritud ja materialiseeritud materjali nimetatakse
kunstiks. Mina nimetan seda ka sisemiseks looduseks. Loovaks looduseks, mis kätkeb endas
jõudu anda impulsse ja näidata…

Karin Strohm