Menüü

Uudised

11:28 15. aprill 2019

Konkurss Valga Muuseumi direktori ametikohale!

Valga Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) direktori, kelle ülesanne on tagada muuseumi tulemuslik töö, vastutada muuseumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:
kõrgharidus 
vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal viimase kolme aasta jooksul.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Muuseumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.
Dokumentide esitamise tähtaeg 18. aprill 2019. Dokumendid edastada Valga Vallavalitsusele aadressil valga@valga.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.
Lisainfo: asevallavanem Kalmer Sarv, tel 766 9910, 5354 4688.