Uudised

09:28 05. oktoober 2018

Valga Muuseum ootab näitusetaotlusi aastaks 2019

Valga Muuseumi galerii on avatud erinevatele kunstiprojektidele

Valga Muuseum tegeleb Valga maakonna, Valga linna ning selle ümbruse inimeste ning nende elukeskkonnaga seotud ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjalide kogumise, uurimise, säilitamise ja tutvustamisega. Valga Muuseumi galerii on avatud erinevatele kunstiprojektidele, sealhulgas sellistele, mis otseselt või kaudselt seostuvad Valga Muuseumi tegevusega, samuti Valga linna ning seda ümbritseva regiooni (Eesti-Läti piiriala) eripäradega.  Galerii fotod ja ruumiplaan on kättesaadaval siin:

http://www.valgamuuseum.ee/naitused/galerii-saalid

Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 7. detsember 2018.a.

Taotlus peaks sisaldama järgnevat:

1. Projekti võimalikult detailne kirjeldus, võimalusel pildimaterjal

2. Soovitav aeg/periood

3. Projektiga seotud isikute CV-d ja portfooliod

4. Kontaktisikute andmed (telefon, e-post)

 Näitusetaotlused palume saata postiga aadressile Valga Muuseum, Vabaduse 8, 68204 Valga; tuua samal aadressil maja perenaise kätte või saata e-posti aadressil: marju@valgamuuseum.ee

 Näitusepind on rendivaba. Galerii on külastajatele avatud muuseumipileti alusel.