Uudised

10:24 28. detsember 2016

Valga Muuseumis vabaneb direktori ametikoht

27.12.2016

Valga Muuseumi juht on otsustanud oma elus teha muudatuse ja lahkuda direktori ametikohalt omal soovil ning pühenduda erialasele tööle pärandtehnoloogina, loomingule, kogukonnale ning isikliku talu arendamisele. Valga Linnavalitsus on välja kuulutanud konkursi uue direktori leidmiseks.

Valga Muuseumi direktor Andres Rattaseppa sõnul on muuseumis töötatud kaks aastat olnud huvitavad ja väljakutseid pakkuvad. „Olen tundnud tuge ning poolehoidu nii isiklikult kui ka muuseumi käekäigu vastu. On olnud ülimalt tegus ja kogemusterohke aeg. Mulle läheb korda muuseumi jätkuv areng, samas tunnen, et edaspidist arengut peab juhtima keegi teine ja loodetavasti minust veelgi võimekam juht. Soovin edaspidi kaasa lüüa Valga Muuseumi Sõprade Seltsi töös."

Andres Rattasepp on Valga Muuseumi direktorina tegev kuni 3. veebruarini 2017. Linnapea Kalev Härki sõnul on muuseum Rattaseppa juhtimisel teinud head tööd ning toonud muuseumi linnarahvale ja külastajatele rohkem nähtavaks.

Konkurss Valga Muuseumi direktori ametikohale

Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) direktori, kelle ülesanne on tagada muuseumi tulemuslik töö, vastutada muuseumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:

  • kõrgharidus;
  • vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
  • muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal viimase viie aasta jooksul.

Tööle asumise aeg: alates 6. veebruarist 2017.

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Muuseumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 11. jaanuar 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759.