Haridusprogrammid

Valga Muuseumi haridusprogrammid toimuvad muuseumi ekspositsioonis ja raamatukogus (retked Valgamaal ja Põhja-Läti aladel). Maksumus vastavalt hinnakirjale, saatja tasuta. Tasuda saab sularahas, kaardimaksega, arvega.

Programmid on eelregistreerimisega. Täpsem informatsioon ja programmide tellimine e-posti aadressil: merili@valgamuuseum.ee või telefonil 766 8864.

Programmi läbima oodatakse õpilasi koos saatva õpetajaga.

 

„Pärandkultuuriretked vanal Liivimaal“

Jalgrattaretk algab Valga Muuseumi juurest, kulgeb edasi Võru maanteelt Lätti viivale kruusateele. Tutvustatakse huvitavamaid loodus- ja pärandobjekte: Žuldina kõrtsihoone, piiripunkt, Ziemelgauja maastikukaitseala – põlispuud ja vääriselupaigad, imeilus metsatee, mida mööda jõuab Krastini talu juurde (Läti taluelu minevik ja olevik), Koiva jõeäärsed ilusamad ja huvitavamad kohad jpm.

Võimalik laenutada kuni 9 jalgratast (programmihinna sees).

Sihtrühm: põhikooli vanem aste, gümnaasium, täiskasvanud

Osalejate arv: kokkuleppel

Toimumise aeg: septembrist juunini

Marsruudi pikkus: ~35 km

Kestvus: ~ 6 tundi


„Kolm Eesti enamlevinud kristlikku traditsiooni“

Programm koosneb kolmest osast. Võimalik tellida ka eraldi. Tutvustatakse katoliiklust, õigeusku ja luterlust ning nende kirikuid.

I osa Katoliiklus

Loeng muuseumis. Katoliiklik õpetus, hierarhia, muusika, vaimulike riietus, pühad, kirjandus jne. Kiriku tutvustus. Valga Katoliku Püha Vaimu kirikus (Maleva tn).

II osa Õigeusk

Loeng muuseumis. Õigeusklik õpetus, hierarhia, vaimulike riietus (olemas muuseumi ekspositsioonis), muusika, pühad, kirjandus, isikud jne. Kiriku tutvustus. Valga õigeusu Issidori kirikus (turu juures).

III osa Luterlus

Loeng muuseumis. Luterlik õpetus, muusika, hierarhia, riietus, pühad jne. Kiriku tutvustus. Valga Jaani kirikus (Raekoja juures).

Sihtrühm: gümnaasium, täiskasvanud

Osalejate arv: kokkuleppel

Toimumise aeg: septembrist juunini

Kestvus: üks osa 2 h


„Pangandus ja investeerimine“

Tunni sisu: panganduse algete teke Valgamaal, Valga „Säde“ pangamaja, raamatupidamise ja investeerimise algtõed. Mängitakse „Cashflow“ lauamängu, mis tutvustab seltskondlikul ja lõbusal viisil põhilisi finantstõdesid. Mängimisele eelneb päevakajaliste investeerimisteemade arutelu (peamiselt kinnisvaraga seoses) ning mängimisele järgneb mängust õppetundide väljatoomine ja seostamine päriseluga.

Sihtgrupp: gümnaasiumiaste

Grupi suurus: kuni 25 õpilast

Kestus: 2 h


"Igaühel oma kodu"

Programmis saavad lapsed läbi mängude teadmisi Valgamaal elavatest loomadest. Õpitakse tundma tähtsamate loomarühmade esindajaid: metsasitikas, tiigikonn, arusisalik, nastik, mäger, põder, rebane jt. Programmi kestel kuulavad lapsed huvitavaid lugusid loomadest, saavad katsuda loomanahku, kaaluda põdrasarve, nuputada magnettahvli maastikupildi järgi, kus on loomade kodud, ja mängida.

Sihtrühm: 6-8 aastased lapsed

Osalejate arv: kuni 24 last

Toimumise koht: Valga Muuseumi loodussaal

Toimumise aeg: septembrist juunini

Kestus: 1,5 tundi (kaks akadeemilist tundi)


"Meie suured ja väikesed naabrid"

Programmis saavad õpilased teadmisi Valgamaa iseloomulikest loomadest erinevates elupaikades, samuti liikide omavahelistest suhetest. Õpilased saavad harjutada vaatlemist ja kirjeldamist muuseumi topiste baasil, teha paaris- ja rühmatööd, osaleda erinevates aktiivtegevustes.

Õpilased otsivad loomi ja nendega seotud infot, täidavad töölehte, kasutavad hangitud teadmisi äraarvamismängus ja võistkondlikus memoriinis.

Sihtrühm: 2.-3. klass (sobib ka 4. klassile)

Osalejate arv: kuni 24

Toimumise koht: Valga Muuseumi loodussaal

Toimumise aeg: septembrist juunini

Kestus: 1,5 tundi (kaks akadeemilist tundi)


„Elurikkus Valgamaal“

Programmis „Elurikkus Valgamaal“ saavad õpilased teadmisi Valgamaa elurikkusest erinevates elupaikades, nendes elavatest liikidest, samuti liikide omavahelistest suhetest.

Programm koosneb sissejuhatavast pildiesitlusest ja järgnevatest aktiivtegevustest muuseumis.

Õpilased otsivad vastuseid looduse ja inimtegevusega seotud küsimustele, arvavad ära Valgamaa liike ning osalevad kalapüügimängus.

Sihtrühm: II kooliaste
Osalejate arv: kuni 24
Toimumise koht: Valga Muuseum
Toimumise aeg: septembrist juunini
Kestus: 1,5 tundi (kaks akadeemilist tundi)


„Helde Valgamaa“

Programmis „Helde Valgamaa“ tutvutakse Valgamaa loodusvaradega (veed, mullad, metsad, maavarad, maastikud ja kultuuripärand) ning nende kasutamisega inimeste igapäevaelus ja majanduses.

Programm koosneb sissejuhatavast pildiesitlusest loenguga ja järgnevatest aktiivtegevustest muuseumis.

Õpilased otsivad vastuseid looduse ja inimtegevusega seotud küsimustele, murravad salakoodi, tutvuvad Valgamaa varalaekaga ja tutvustavad siinseid varandusi ka oma kaaslastele.

Sihtrühm: II kooliaste
Osalejate arv: kuni 24
Toimumise koht: Valga Muuseum
Toimumise aeg: septembrist juunini
Kestus: 1,5 tundi (kaks akadeemilist tundi)


„Valgamaa maastikud“

Programm „Valgamaa maastikud“ tutvustab Valgamaa mitmekülgset pinnamoodi ja maastikke, erinevate piirkondade omapära, iseloomulikke elukooslusi ning vaatamisväärsusi.

Programm koosneb sissejuhatavast pildiesitlusest ja järgnevatest aktiivtegevustest muuseumi looduse- ja ajaloosaalides ning raamatukogus.

Õpilased otsivad vastuseid kodumaakonna kontuurkaardiülesannetele ja osalevad rollimängus piirkonna planeerimise koosolekul.

Sihtrühm: II kooliaste
Osalejate arv: kuni 24
Toimumise koht: Valga Muuseum
Toimumise aeg: septembrist juunini
Kestus: 1,5 tundi (kaks akadeemilist tundi)


Loodusprogrammid on välja töötatud Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt projekti "Keskkonnahariduse arendamine Valgas" raames. Projekti rahastas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).